English Polish Dictionary

English - język polski

term

in Polish:

1. semestr


Kiedy kończy się semestr letni?
Musisz skończyć ten projekt do końca semestru.
On jest na ósmym semestrze.
Rok akademicki składa się z 2 semstrów
The summer term begins in February


2. termin


Termin został ustalony na koniec miesiąca.
pracy
termin techniczny/prawny/naukowy, itd.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zdążyć na termin


3. określenie
4. pojęcie


Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.
Przykład
Ten koncept jest trudny do zrozumienia.
nie mam pojęcia
np. pojęcie struktury ekonomii


5. wyraz


wyraz pochodzenia obcego


6. okres
7. kadencja


Kadencja prezydenta wynosi 5 lat.
Prezydent jest wybierany na 5 letnią kadencję.
Zmierzyłem długość pokoju.
czas na jaki wybierani są posłowie do sejmu
prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych