English Polish Dictionary

English - język polski

graduate in Polish:

1. absolwent absolwent


Każdy absolwent naszego uniwersytetu ma za sobą co najmniej dwa lata nauki angielskiego z natywnym lektorem.

2. ukończyć studia ukończyć studia3. ukończyć szkołę ukończyć szkołę


Najpierw muszę ukończyć szkołę i następnie zdać egzamin wstępny na uniwersytet.

4. absolwent studiów absolwent studiów5. absolwentka absolwentka6. absolwent studiów wyższych absolwent studiów wyższych7. ukończyć ukończyć


musisz ukończyć studia zanim zostaniesz ojcem.
Udało nam sie ukończyć projekt na czas

8. studia


Zrobił studia we Francji.
Nie możemy się zdecydować, czy iść na studia, czy nie.
To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.
Kiedy skończyłem studia, dostałem pracę w firmie ojca.
Właśnie robię w Bostonie studia doktoranckie.
Czy już skończylaś studia na uniwersytecie?
Przygotowuje się na studia.
Nauczyciel nalegał, bym poszedł na studia.
On w tym roku idzie na studia.
Mam w planach studia w Australii.
Jak tylko skończę studia, rozejrzę się za nowym lokum.
Chcę iść na studia.
Myślę, że to wstyd, że niektórzy nauczyciele języków obcych kończyli studia nie studiując języka z rodzimymi użytkownikami.
Jego brat wkłada wiele pracy w studia.
Po skończeniu szkoły średniej, poszedł na studia, by zostać pastorem, podobnie jak jego ojciec.

9. ukończyć szkołę studia10. kończyć szkołę lub studia11. absolwent uniwersytetu