English Polish Dictionary

English - język polski

degree in Polish:

1. stopień naukowy stopień naukowy


stopień naukowy w dziedzinie medycyny. Dyplom uniwersytecki

Polish word "degree"(stopień naukowy) occurs in sets:

zajęcia i studia

2. stopień stopień


uwaga, stopień!

3. dyplom dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

4. tytuł naukowy tytuł naukowy5. dyplom uczelni dyplom uczelni6. dyplom ukończenia studiów7. tytuł


Tego tytułu nie mamy.
Jaki jest tytuł książki?
pod tytułem
Jaki jest tytuł tej sztuki?
strona tytułowa
nie pamiętam tytułu tej książki
Zdobył tytuł mistrza świata
Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?
Krew na piasku to tytuł noweli Blasco Ibáñeza.
Pięściarz musiał stracić wagę przez walką o tytuł.
Tytuł tej powieści jest zaczerpnięty z Biblii.
Hymn Szkocji nosi tytuł „Kwiat Szkocji”.

8. Sierpień


Już sierpień i nasze wakacje dobiegają końca.
Wiele najlepszych restauracji w mieście zamyka się na cały sierpień.