on screen B2+ 1a

 0    61 flashcards    niutka800
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
złożyć podanie
start learning
apply to
zaplanować
start learning
arrange
niania
start learning
au pair
budowlaniec
start learning
builder
perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
career prospects
dyplom ukończenia studiów
start learning
degree
załączyć
start learning
enclose
pośrednik nieruchomości
start learning
estete agent
doświadczenie
start learning
experience
projektant mody
start learning
fashion designer
strażak
start learning
firefighter
elastyczny
start learning
flexible
steward, stewardessa
start learning
flight attendant
kwiaciarz
start learning
florist
na pełny etat, w pełnym wymiarze godzin
start learning
full-time
ogrodnik
start learning
gardener
naukowiec medycyny
start learning
medical researcher
płatny
start learning
payable
słabo opłacany
start learning
poorly-paid
kwalifikacja
start learning
qualification
referencje
start learning
reference
pensja
start learning
salary
sprzedawca
start learning
sales assistant
makler giełdowy
start learning
stockbrocker
przewodnik
start learning
tour guide
trening
start learning
training
dobrze płatny
start learning
well-paid
przystosować
start learning
adapt
mieć na celu
start learning
aim to
świadomość
start learning
awareness
poza zasięgiem
start learning
beyond the limits
więź
start learning
bond
wychować
start learning
bring up
towarzystwo
start learning
company
oddany (czemuś)
start learning
dedicated to
zademonstrować
start learning
demonstrate
tworzyć
start learning
develop
płetwa grzbietowa
start learning
dorsal fin
spotkanie
start learning
encounter
straszny
start learning
feared
przarażający
start learning
ferocious
stopniowo
start learning
gradually
podkreślać
start learning
highlight
zahipnotyzowaç
start learning
hypnotise
bezruch
start learning
immobility
interakcja
start learning
interaction
zinterpretować
start learning
interpret
podziwiać
start learning
marvel at
bezmyślny
start learning
mindless
koszmar
start learning
nightmare
obserwować
start learning
observe
działalność
start learning
operation
postrzeganie
start learning
perception
głaskać
start learning
pet
postawa
start learning
posture
drapieżnik
start learning
predator
zdobycz
start learning
prey
ubiegać się o coś
start learning
seek
pysk
start learning
snout
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
status
start learning
status

You must sign in to write a comment