English Polish Dictionary

English - język polski

delay

in Polish:

1. opóźnienia


We apologize for the delays in answering your letters.
wszelkie potencjalne opóźnienia powinny być raportowane do


2. opóźnić


Oni opóźnili wprowadzenie nowego modelu.
Oni opóźnili wprowadzenie nowego produktu.
Roboty drogowe spowalniają ruch.
The accident held traffic up for an hour


3. zwłoka


Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
czasowe opóźnienie


4. opóźniony


Płatności Langa są znowu opóźnione.
Spóźne się z powodu opóźnienia autobusu.
Ta dziewczyna jest opóźniona w rozwoju.
Transport jest opóźniony.
opóźniony o godzinę


5. opóźnić się
6. odwlekać


Kasia odwlekała decyzję o ślubie tak długo jak mogła.


7. opóźnienie czasowe
delay in other dictionaries

in French
in German
in Spanish

related words

gate
knife
furniture