A production meeting - part 2

 0    69 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odnotować stratę
start learning
to record a loss
zaktualizować
start learning
to update
w ciągu kilku tygodni/miesięcy
start learning
within a couple of weeks/months
nadrobić opóźnienie
start learning
to make up for the delay
do końca kwartału/ roku
start learning
by the end of the quarter/year
duże mrozy
start learning
heavy frost
opady śniegu
start learning
snowfall
tynkowanie
start learning
plastering
instalacja zimnej i ciepłej wody
start learning
cold and hot water supply system
próba szczelności (pod ciśnieniem)
start learning
leak testing (under pressure)
centralne ogrzewanie
start learning
central heating
połowa marca
start learning
mid-March
krótki termin
start learning
short deadline
duży zakres robót
start learning
a large scope of works
zatrudniać
start learning
to hire (also to engage/to employ)
ekipa/brygada tynkarska
start learning
plastering team/crew
osiągać cele
start learning
to achieve/reach targets
najpóźniej
start learning
at the latest
złożyć zamówienie
start learning
to place an order
trudne, zimowe warunki pogodowe
start learning
severe winter weather
w wyznaczonym terminie
start learning
within the given deadline
Przejdźmy do...
start learning
Let’s move on to...
Zamieniam się w słuch.
start learning
I’m all ears.
Powinniśmy wyjść na prostą.
start learning
We should turn things round.
Czekam aż (hydraulicy)...
start learning
I’m waiting for (the plumbers) to...
W porządku.
start learning
All right.
Miejmy nadzieję, że sytuacja zostanie rozwiązana.
start learning
The situation will be hopefully resolved.
Jeszcze jedna kwestia.
start learning
One more thing.
Materiały zostaną dostarczone w (poniedziałek).
start learning
The materials are going to be delivered on (Monday).
Doceniam wasze wysiłki.
start learning
I appreciate your efforts.
Chciałbym przypomnieć wam o czymś/zrobieniu czegoś
start learning
I’d like to remind you about/to...
Waszym zadaniem będzie...
start learning
Your task will be to...
Czy macie jakieś dodatkowe pytania?
start learning
Have you got any questions?
Wszystko jasne.
start learning
Everything’s clear.
Kończymy na dziś.
start learning
Let’s finish for today.
gips
Robert wrócił z Austrii z ręką w gipsie.
start learning
plaster
Robert returned from Austria with his arm in plaster cast.
teren
start learning
site
wdrożenia
start learning
implement
ostateczny termin
start learning
deadline
dodanie
start learning
addition
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
start learning
product
We want to change the reception of our product.
budowla
start learning
construction
opady
start learning
snowfall
niedobór
Lekarz mówi, że mam niedobór wapnia, więc muszę pić więcej mleka.
start learning
deficiency
The doctor says I have a deficiency in calcium, so I need to drink more milk.
zainstalować
start learning
install
upał
start learning
heat
upał
start learning
heat
prognoza
start learning
forecast
pion
start learning
plumb
przedsiębiorstwo
start learning
undertaking
elektryczny
start learning
electric
sznur
John użył sznura, by przywiązać kajak do dachu samochodu.
start learning
cord
John used the cord to tie his kayak to the roof of the car.
audycja
start learning
audition
nowsza wersja
start learning
update
rzędna
start learning
ordinate
rozwiązać
Alkohol nie rozwiąże twoich problemów.
start learning
resolve
Alcohol won't solve your problems.
konto / rachunek
start learning
account
nieszczelność
start learning
leak
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
remarkable
It was an outstanding achievement.
zredukować
start learning
reduce
zima
start learning
winter
najnowszy
start learning
latest
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
start learning
within
I'll be there within half an hour.
opóźnienie
Było opóźnienie. Dlatego pociąg nie dotarł na czas do Warszawy.
start learning
delay
There was a delay. That's why the train wasn't in Warsaw on time.
pochwalić
start learning
commend
zadanie
Powinienem wam powiedzieć, że to jest trudne zadanie.
start learning
task
I should tell you that this is a difficult exercise.
podaż
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
start learning
supply
If supply increases, prices fall.
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
groźba
start learning
threat

You must sign in to write a comment