English Polish Dictionary

English - język polski

commission in Polish:

1. prowizja prowizja


Im więcej sprzedam, tym większa jest moja prowizja.
Dodatkowa prowizja nie przysługuje.
It's the best commission she's ever got! To najlepsza prowizja jaką kiedykolwiek dostała!
Prowizja!

Polish word "commission"(prowizja) occurs in sets:

Shopping, advertising, money and shops
Wylogowanie | ING Bank Śląski
Unit 48 - Words to do with money
Iwka property market vocab
Word of the day 12.03.2016

2. zlecenie zlecenie


na zlecenie, w imieniu
Wkonanie tego zlecenie było znacznie poniżej wyznaczonego przez Was standardu.
Zastanawiam się, czy przyjąć to zlecenie.

Polish word "commission"(zlecenie) occurs in sets:

Human Resources
TYPY PRACY - TYPES OF WORK
The Business Pre-Intermediate 5.1
English for Human Resources
angielski wiertnictwo2

3. zlecać zlecaćPolish word "commission"(zlecać) occurs in sets:

working and employment conditions
angielski oxford matura trainer słówka praca
working and employment conditions
praca: oxford matura training P R
Moja pierwsza lekcja

4. komisja komisja


komisja arbitrażowa, dochodzeniowa
komisja klubowa

Polish word "commission"(komisja) occurs in sets:

It's not what you say, but how you say it
San angielski polityka
Unit 5 Mission 1 FCE
ANGIELSKI - LEKCJA 20
money and banking

5. pełnomocnictwo


pełnomocnictwo jest dokumentem, który umożliwiai innej osobie działanie w twoim imieniu
Dostałem pełnomocnictwo, żeby działać w imieniu mojego przełożonego.

Polish word "commission"(pełnomocnictwo) occurs in sets:

Znalezienie pracy (słownictwo A)
getting a job