czaszka vol. 1

 0    74 flashcards    dishdogz17
 
Question
Answer

kości czaszki
start learning
ossa cranii

sklepienie
start learning
calvaria

basis

jama czaszki
start learning
cavum cranii

dół przedni czaszki
start learning
fossa cranii anterior

dół tylny czaszki
start learning
fossa cranii posterior

dół środkowy czaszki
start learning
fossa cranii media

kość potyliczna
start learning
os occipitale

łuska potyliczna
start learning
squama occipitalis

części boczne
start learning
partes laterales

część podstawna
start learning
pars basilaris

kłykcie potyliczne
start learning
condyli occipitalis

kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis hypoglossi

corpus

skrzydła mniejsze
start learning
ala minor

skrzydła większe
start learning
ala major

wyrostki skrzydłowate
start learning
processus pterygoideus

zatoki klinowe
start learning
sinus sphenoidales

dół przysadki
start learning
fossa hypophysialis

kości skroniowe
start learning
ossa temporalis

część skalista
start learning
pars petrosa

część bębenkowa
start learning
par tympanica

część łuskowa
start learning
pars squamosa

kanał nerwu twarzowego
start learning
canalis facialis

kości ciemieniowe
start learning
ossa parietalis

dołeczki ziarenkowe
start learning
foveolae granulares

kość czołowa
start learning
os frontale

łuska czołowa
start learning
squama frontalis

części oczodołowe
start learning
partes orbitales

część nosowa
start learning
pars nasalis

zatoki czołowe
start learning
sinus frontales

kość sitowa
start learning
os ethmoidale

pozioma blaszka sitowa
start learning
lamina cribrosa

blaszka pinowa
start learning
lamina perpendcularis

błędniki sitowe
start learning
labyrinthus ethmoidales

małżowiny nosowe
start learning
concha nasalis

roztwór półksiężycowaty
start learning
hiatus semilunaris

część mózgowa
start learning
neurocranium

część twarzowa
start learning
splanchnocranium

małżowiny nosowe dolne
start learning
conchae nasales inferiores

kości łzowe
start learning
ossa lacrimalia

kości nosowe
start learning
ossa nasalia

kości jarzmowe
start learning
ossa zygomatica

maxilla

mandibula

kość podniebienna
start learning
ossa palatina

vomer

wyrostek czołowy
start learning
processus frontalis

wyrostek skroniowy
start learning
processus temporalis

wyrostki piramidowe
start learning
processus pyramidales

wyrostki oczodołowe
start learning
processus orbitales

wyrostki klinowe
start learning
processus sphenoidales

otwór klinowo-podniebienny
start learning
foramen sphenopalatinum

zatoka szczękowa
start learning
sinus maxillaris

wyrostek podniebienny
start learning
processus palatinus

wyrostek zębodołowy
start learning
processus alveolaris

przegrody zębodołowe
start learning
septa interalveolaria

kanał podoczodołowy
start learning
canalis infraorbitalis

gałąź żuchwy
start learning
ramus manibulae

kąt żuchwy
start learning
angulus mandibulae

wyrostek kłykciowy
start learning
processus condylaris

wyrostek dziobiasty
start learning
processus coronoideus

kanał żuchwy
start learning
canalis manibulae

kość gnykowa
start learning
os hyoideum

rogi większe
start learning
cornua majora

rogi mniejsze
start learning
cornua minora

orbita

szczelina oczodołowa dolna
start learning
fissura orbitalis inferior

szczelina oczodołowa górna
start learning
fissura orbitalis superior

dół gruczołu łzowego
start learning
fossa glandulae lacrimalis

dół woreczka łzowego
start learning
fossa sacci lacrimalis

podniebienie twarde
start learning
palatum durum

nozdrza przednie
start learning
nares

nozdrza tylne
start learning
choanae


You must sign in to write a comment