Barok Zaliczenie odpowiedzi z polskiego

 0    21 flashcards    gokoko
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co TO JEST HIBERBOLA?
start learning
Hiperbola inaczej przesadnia wyolbrzymienie jakiegoś zjawiska cech przedmiotu czy osoby występuje często w języku potocznym. Służy ukazaniu silnych emocji.
Co to jest koncept?
start learning
Koncept- oryginalny pomysł na wiersz; ma zaskoczyć i zadziwić odbiorcę tematem, wymyślnymi środkami wyrazów.
Co to jest turpizm?
start learning
Turpizm-wprowadzono XX wieku nazwa prądu w sztuce, który objawia się fascynacją brzydotą, włączeniem do dzieł artystycznych motywów kalectwa, choroby,śmierci, rozkładu.
co to jest peryfraza?
start learning
peryfraza inaczej omówienie-polega na zastąpieniu nazwy jakiegoś zjawiska, przedmiotu, osoby przez opisanie ich często wyszukane przedstawienie obrazowe niekiedy o charakterze metaforycznym, w postaci zagadki poetyckiej.
Co to jest inwersja?
start learning
Inwersja czyli szyk przestawny-niezwykły szyk wyrazów w zadaniu spowodowany odwróceniem kolejności wyrazów bądź rozbiciem trwałych połączeń poprzez wtrącenie innych słów.
Co to jest kontrreformacja?
start learning
kontrreformacja-ruch zmierzający do reformy kościoła katolickiego skierowany przeciwko reformacji.
Wymień dwa oblicza sarmatyzmu.
start learning
duma narodowa-megalomania przywiązanie do rodzimych tradycji-zaściankowość patriotyzm-ksenofobia waleczność-awanturnictwo umiłowanie wolności i demokracji-warcholstwo przywiązanie do religii-nietolerancja wobec innowierców szacunek dla praworządności i sprawiedliwości-pieniactwo sztuka oratorska-gadulstwo gościnność-życie ponad stan
Cechy literatury DWORSKIiej
start learning
charakterystyczne cechy poetyki: - opieranie utworów na wyszukanym pomyśle (KONCEPT) - stosowanie rozmaitych środków stylistycznych • oksymorony – połączenie wyrazów sprzecznych • hiperbole • spiętrzenie metafor • antytezy • kontrasty • parafrazy (omówienie) • przerzutnie • wyliczenia epitetów • anafory – rozpoczynanie zdań od tego samego wyrazu • apostrofy • paralelizm – równoległe podobieństwo • wprowadzenie estetyki brzydoty (elementy turpistyczne)
podział literatury w baroku
start learning
Literatura dworska i literatura ziemiańska.
Przedstawiciele literatury dworskiej.
start learning
Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski.
Przedstawiciele literatury ziemiańska
start learning
Wacław Potocki
Opisać sarmatyzm
start learning
Sarmatyzm, zespół cech przypisywanych obyczajowości, umysłowości, kulturze i literaturze warstwy szlacheckiej w Polsce od schyłku XVI w. do końca XVIII w. Do głównych cech sarmatyzmu zalicza się najczęściej: spopularyzowany w 2. połowie XVI w. mit wskazujący, że szlachta polska wywodzi się z legendarnej starożytnej Sarmacji, co daje jej szczególną pozycję i uprawnienia w stosunku do innych klas społecznych, zwłaszcza chłopów. Idealizowanie ziemiańsko-patriarchalnego stylu życia, opartego na orto
interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna do tejże
start learning
Autor wiersza porównuje piękną dziewczynę do rzeczy które w jakimś stopniu są w stanie zniewolić człowieka. Podmiot liryczny analizuje i opisuje poszczególne części jej ciała. Owa dziewczyna staje się dla niego elementem pożądania. Morsztyn opisując je ukazuje jej ciało jako hipnotyzujące go. uroda opisywanej tu dziewczyny poddawana jest analizie na trzech płaszczyznach: blask, kolor i kształt. podmiot liryczny przezywa swego rodzaju doznania umysłowe które go zniewalają. Właśnie charakterystycz
interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna do trupa
start learning
Zestawienie sytuacji człowieka żyjącego (zakochanego) z trupem. Jest to monolog człowiek zakochanego do trupa. Wiersz zgodnie z istotą sonetu da się podzielić na dwie części. W części pierwszej, obejmującej dwie pierwsze zwrotki (czterowersowe) podmiot liryczny mówi o podobieństwach, jakie wynikają z konfrontacji zakochanego z sytuacją trupa: Obaj są zabici: ” Leżysz ty zabity i jam też zabity”. Oprócz tego obaj są bladzi, pozbawieni rumieńców: “Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości”. Są bezr
interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna niestatek
start learning
Idea tego wiersza polega na tym, że autor posługuje się wyliczeniami. Wymienia rzeczy niemożliwe do spełnienia, a na końcu stwierdza, iż spełnienie ich jest bardziej realne niż ustatkowanie się kobiety. Cały wiersz jest jednym zdaniem. Autor używa porównań i wielu hiperboli, które uwypuklają niemożność spełnienia tez zawartych w utworze. Poeta w drugim utworze o tej nazwie używa tu antytezy tworzącej kontrast. Te dwie kontrastowe obrazy kobiety tworzą szokujący erotyk. W utworze można także zauw
interpretacja utworu Jana Andrzeja Morsztyna raki
start learning
Raki"- Opisuje rozsądne, cnotliwe, życie, ale stwierdza, że to wszystko prędzej się zmieni niż jego uczucia. Stawia rozum ponad miłość.
interpretacja utworów Daniela Naborowskiego marność
start learning
Występuje w nim zbiorowy podmiot liryczny: Wpleciony jest on w wizję świata opartego na motywie vanitas (czyli po łacinie ‘marność’). Wobec otaczającej rzeczywistości człowiek czuje się bezradny. Wszystkie jego dążenia są nic nie warte wobec siły czasu i potęgi przemijania. Całe życie to właśnie tytułowa „marność”. Z takim stanem kontrastuje jednak zachowanie spokoju. Podmiot godzi się z prawami rządzącymi światem, przeciwstawiając im poetykę doskonale skonstruowanego wiersza oraz pewność, że is
interpretacja utworów Daniela Naborowskiego krótkość żywota
start learning
Podmiot liryczny przedstawia prawdę na temat upływu czasu i krótkości ludzkiego życia. Podobnie, jak w wierszu poprzednim, występuje tu nawiązanie do motywu vanitas oraz dobór wyszukanej formy poetyckiej. W utworze przedstawione jest trwanie ludzkiego życia przy pomocy nagromadzenia skomplikowanych środków stylistycznych po to, aby w jego zakończeniu przekazać myśl, iż wobec wieczności długość życia trwa krócej niż dla człowieka czas jednego mrugnięcia okiem.
interpretacja utworów Wacława Potockiego Zbytki polskie
start learning
Satyra wytykająca wady Palaków. Ukazuje ich jako ludzi myślących głównie o przyjemnościach, zbytkach, zabawach i dostatnim życiu. Dotyczy to głównie warst szlacheckich i klerykalnych. Autor wytyka szlachcie rozrzutność, życie ponad stan, lubowanie się w luksusach, podczas gdy wrogowie nękają ojczyznę, a nieopłaceni żołnierze przymierają głodem. Utwór ostrzega przed niechybnym upadkiem kraju, którego obywatele nie wykazują żadnej troski o losy ojczyzny.
Interpretacja utworu Wacława Potockiego NIERZĄDEM POLSKA STOI
start learning
Utwór o charakterze społecznym, piętnuje bałagan (czyli tytułowy nierząd, nieporządek) panujący w Rzeczypospolitej, a przede wszystkim brak poszanowania dla prawa - nikt się nim nie przejmuje, ustawy są traktowane jak kalendarze, po roku wyrzucane na śmietnik. Na dodatek prawo to jest niesprawiedliwe: surowe dla ludzi ubogich lub niskiego stanu, a pobłażliwe dla możnych. Ostra krytyka niestabilności praw, które doprowadzają do upadku mniej zamożną szlachtę.
Ramy czasowe baroku w europie i polsce
start learning
Europa druga połowa XVI w do XVII a w polsce lata 80 XVI do XVIII.

You must sign in to write a comment