Badania naukowe / Scientific resarche

 0    45 flashcards    piotrek84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzić eksperyment
start learning
conduct an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować/rozwinąć(się)/rozwój
start learning
develop / development
odkryć
start learning
discoveries
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzić badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow the instructions
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
odkrycie
start learning
discovery
prowadzić dokumentację czegoś
start learning
keep records of
pracownia fizyczno-chemiczna
start learning
lab
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć
start learning
predict
przewidywanie, prognoza
start learning
prediction
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty, rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialize in
dane statyczne
start learning
statistical data
sondaż; przeprowadzić sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
diagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę
start learning
hypothesise
hipoteza
start learning
hypothesis
badać
start learning
explore
badanie, rozpoznanie, eksploracja
start learning
exploration
badać
start learning
investigate
badanie
start learning
investigation
obserwować
start learning
observe
obserwacja
start learning
observation
udowodnić
start learning
prove
dowód
start learning
proof
zarejestrować wynalazek
start learning
Register your invention
sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory

You must sign in to write a comment