0 Person likes this. Give a Like!

piotrek84 piotrek84

I started using VocApp 283 days ago. I have 5 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 8 lessons. The date of my last visit is 2019-04-07 19:18:14.

My interests

English, German

Flashcards created by me


niemiecki części ciała
artists and their work / twórcy i ich dzieła
works of art / dzieła
genres / gatunki
Dziedziny nauki i naukowcy
Wynalazki i odkrycia Inventions and discoveries
Badania naukowe / Scientific resarche
Korzystanie z urządzeń technicznych/ Using technology

You must sign in to write a comment