Att be om och att ge råd - Asking and giving advice

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Har du försökt att börja ett samtal med henne?
start learning
Have you tried to start a conversation with her?
Enligt min åsikt borde du övertyga henne att det var en olycka.
start learning
In my opinion, you should convince her it was an accident.
I allmänhet är det en bra idé att fråga din pappa att intervenera för dig.
start learning
It's generally a good idea to ask your dad to intervene for you.
Det som jag har sagt är min personlig rekommendation.
start learning
What I said is my personal recommendation.
Varför inte fråga efter en avbön?
start learning
Why don't you ask for an apology?
Vad råder du mig?
start learning
What do you advise me?
Om du vore på min plats, vad skulle du göra då?
start learning
If you were in my place, what would you do?
Det finns ett engelskt idiom som betyder samma sak ’If I were in your shoes...’
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Vardagliga fraser på engelska"
(total 515 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment