Ambasada - La embajada

5  1    16 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wniosek wizowy
Trzeba przynieść wypełniony wniosek wizowy.
start learning
el formulario de solicitud de visa
Hay que traer el formulario de solicitud de visa rellenado.
Do wniosku wizowego trzeba dołączyć zdjęcie.
start learning
Hay que adjuntar una foto al formulario de solicitud de visa.
konsulat
Konsulat jest otwarty od 8:00 do 14:00.
start learning
el consulado
El consulado está abierto desde las 8:00 hasta las 14:00.
paszport
start learning
paszport in Spanish
el pasaporte
wiza pobytowa
start learning
el visado de residencia
Paszport musi być ważny przez co najmniej 180 dni.
start learning
El pasaporte tiene que ser válido por al menos 180 días.
ambasada
Gdzie jest ambasada Polski?
start learning
la embajada
¿Donde está la embajada de Polonia?
+9 flashcards
The lesson is part of the course
"Hiszpański w podróży"
(total 514 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment