500 most important Norwegian verbs 26 - 50

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to mean
What does this sign mean?
start learning
å bety; betyr
Hva betyr dette skiltet?
to get off
Get off the bus at the next stop.
start learning
å stige av; stiger av
Stig av bussen på neste holdeplass.
to give up
You should never give up.
start learning
å gi opp; gir opp
Du bør aldri gi opp.
to give
Sven gave Kari many gifts.
start learning
å gi; gir
Sven ga Kari mange gaver.
to find out
How did you find out about this?
start learning
å finne ut; finner ut
Hvordan fant du ut om dette?
to put out
You can't put out the fire with gasoline!
start learning
å slukke; slukker
Du kan ikke slukke brannen med bensin.
to stop
He stopped to drink some water.
start learning
å stoppe; stopper
Han stoppet for å drikke litt vann.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Norwegian Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment