300 tính từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hoàn thành
Phiên bản hoàn chỉnh bao gồm tất cả bốn mùa.
start learning
complete
The complete edition includes all four seasons.
không chắc
Không chắc là bạn sẽ tham gia vào dự án này.
start learning
unlikely
It's unlikely that you'll take part in this project.
nhẹ
Tôi thích những bữa ăn nhẹ hơn.
start learning
light
I prefer eating light meals.
hợp nhất
Tôi đã chuyển đến Mĩ. / Chúng tôi hợp nhất.
start learning
united
I've moved to the United States. / We are unified.
tươi mới
Không khí nơi đây rất trong lành.
start learning
fresh
The air is very fresh here.
rẻ
Sản phẩm của họ rẻ.
start learning
cheap
Their products are cheap.
mỏng
Con dao này có một cái lưỡi mỏng.
start learning
thin
This knife has a thin blade.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment