300 tính từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dài dòng
Bài phát biểu của ông ta dài dòng và nhàm chán.
start learning
lengthy
His speech was lengthy and boring.
điềm tĩnh
Bình tĩnh nào, Marie. Tôi hứa với bạn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
start learning
calm
Be calm, Marie. I promise you everything will be alright.
khó chịu
Đó là một cuộc hẹn khó chịu.
start learning
unpleasant
It was an unpleasant meeting.
thần thánh
Phim hài thần thánh được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Châu Âu.
start learning
divine
The Divine Comedy is considered one of the most important pieces of European literature.
xứng đáng
Tôi nghĩ lời đề nghị của anh ấy đáng được xem xét.
start learning
worthy
I think his offer is worthy of consideration.
quyền lực
Anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
start learning
powerful
He became a rich and powerful man.
sáng bóng
Tôi thích mái tóc sáng bóng của bạn.
start learning
shiny
I like your shiny hair.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment