300 tính từ tiếng Anh 251 - 275

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
xấu hổ
Marie dường như khá xấu hổ.
start learning
embarrassed
Marie seems a bit embarrassed.
đứng đắn
Robert là người đứng đắn.
start learning
decent
Robet is a decent person.
kì quặc
Carl là một người kì dị và hết sức kì quặc.
start learning
odd
Carl is an odd and very eccentric person.
thực tế
Anna là người phụ nữ thực tế.
start learning
practical
Anna is a very practical woman.
hấp dẫn
Dominique là một cô gái hấp dẫn.
start learning
fascinating
Dominique is a fascinating girl.
giống nhau
Hai anh em trai giống nhau.
start learning
identical
The two brothers are identical.
còn sống
Anh ấy còn sống.
start learning
alive
He's alive.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment