300 tính từ tiếng Anh 201 - 225

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vang danh
Coline luôn được nhận ra.
start learning
distinguished
Coline is always distinguished.
xoăn
Chị gái tôi có mái tóc xoăn.
start learning
curly
My sister has curly hair.
bừa bộn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi là người bừa bộn.
start learning
messy
I have to admit I'm very messy.
hỗn xược
Tôi ghét những người hỗn xược.
start learning
cheeky
I hate cheeky people.
khác nhau
Đúng vậy, Rosaline thì khác.
start learning
different
It's true, Rosalie is different.
có ý nghĩa
Đây là một chiến thắng có ý nghĩa với tất cả mọi thành viên trong đội.
start learning
significant
It's a very significant victory for all members of our team.
thoải mái
Tấm nệm này rất thoải mái.
start learning
comfortable
This mattress is very comfortable.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment