300 tính từ tiếng Anh 126 - 150

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
khiêm tốn
Hãy khiêm tốn và khiêm nhường.
start learning
modest
Be modest and humble.
không công bằng
Cuộc sống không công bằng.
start learning
unfair
Life is unfair.
khẩn cấp
Chị của bạn gọi và nói đó là việc khẩn cấp.
start learning
urgent
Your sister called and said it was urgent.
không vui
Tôi không vui và không biết phải làm gì.
start learning
unhappy
I was very unhappy and didn't know what to do.
cô đơn
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy cô đơn.
start learning
lonely
Often I feel lonely.
ác liệt
Trận chiến của hai con hổ rất ác liệt.
start learning
fierce
The fight between the two tigers was very fierce.
dốc
Đồi núi dốc.
start learning
steep
This hill is steep.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment