300 tính từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cùn
Con dao này cùn.
start learning
blunt
This knife is blunt.
rủi ro
Đó là một trường hợp đầy rủi ro.
start learning
risky
It's about a very risky case.
ngu đần
Thế giới không có văn chương là một thế giới buồn tẻ.
start learning
dull
A world without literature would be a dull world.
khác thường
Anh ta luôn ăn mặc khác thường.
start learning
fancy
He always dresses in a fancy way.
mệt mỏi
Tôi mệt và tôi muốn về nhà.
start learning
tired
I'm tired and I want to go back home.
thận trọng
Khi bạn nói chuyện với khách hàng, bạn cần phải thận trọng.
start learning
discreet
When you're talking to customers, you have to be very discreet.
khao khát
Anh ấy là một người sưu tầm tem cuồng nhiệt.
start learning
avid
He is an avid stamp collector.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"300 tính từ tiếng Anh"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment