zwroty konwersacyjne

 0    137 flashcards    mateuszplociennik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdenerwowany, przygnębiony
start learning
upset (about sth)
powstrzymać się od płaczu
start learning
hold back one's tears
ranić czyjeś uczucia
start learning
hurt sb's feelings
mają tendencję, skłonności
start learning
tend to
mieć czegoś dosyć
start learning
be fed up with sth
wziąć się w garść
start learning
pull oneself together
polegać na kimś
start learning
depend on sb
być wstrząśniętym
start learning
be shaken
nie leżeć w czyjejs naturze
start learning
not be in sb's nature
poznać kogos bliżej
start learning
get to know sb better
święto państwowe
start learning
bank holiday
długo trwać
start learning
last long
całe wieki
start learning
for ages
krótka chwila
start learning
a little while
w ciągu tygodnia
start learning
in a week's time
dawno temu
start learning
a long time ago
pojutrze
start learning
the day after tomorrow
zielony z zazdrości
start learning
green with envy
zajsc wysoko
start learning
get to the top
stracić panowanie nad sobą
start learning
lose one's temper
co ty nie powiesz!
start learning
You dont say!
a nie mowilem
start learning
I told you so
w odpowiednim czasie
start learning
in due time
punktualnie, na czas
start learning
on time
pewnego razu, któregoś dnia
start learning
the other day
odkąd, od tamtej pory
start learning
ever since
mieć opóźnienie
start learning
be behind schedule
to miało być (jakieś)
start learning
it was supposed to be
rozpoznać
start learning
recognize
odrzucać
start learning
reject
Do zobaczenia w środę
start learning
I'll see you on Wednesday
raz na zawsze
start learning
once and for all
zanim się obejrzysz
start learning
before you know it
nie spiesz się
start learning
take your time
dwa razy na tydzień
start learning
twice a week
co drugi dzień
start learning
every other day
stale / wciąż
start learning
constantly
Wyglądasz znajomo
start learning
look familiar
nie masz nic przeciwko
start learning
do you mind
to było głupie z mojej strony
start learning
That was silly/ stupid of me
schludny/sprzątać
start learning
tidy
odkąd
start learning
ever since
właśnie kiedy
start learning
just as
potem później
start learning
afterwards
najpierw
start learning
first
w końcu
start learning
in the end, finally
długo zająć, trwać długo
start learning
take a long time
jak tylko
start learning
as soon as
odglos czegoś
start learning
sound of sth
a może byśmy...
start learning
why don't we...
poleżeć dłużej w łóżku
start learning
have a lie-in
zaspać
start learning
oversleep
chodzić na wagary
start learning
play truant
znudzić się czymś
start learning
get bored with something
się dogadać, rozwiązać, naprawić
start learning
work it out
dowiedzieć się
start learning
find out
uciec
start learning
get away
kontynuować
start learning
go on
pojawiać się
start learning
turn up
uważać
start learning
watch out
spanikować
start learning
freak out
poddawać się/rezygnować
start learning
give up
włączać
start learning
to turn sth on
natknąć się na cos /kogoś
start learning
come across sth/sb
napotkać kogoś
start learning
run into sb
przeboleć coś, pogodzić się z czymś
start learning
get over sth
przekształcić się
start learning
turn into
oczekiwać
start learning
look forward to
odkładać, przełożyć na inny termin
start learning
put off
spieszyć się
start learning
be in hurry
głośny hałas
start learning
loud noise
pilnować
start learning
keep an eye on
oczekiwać pełnego zwrotu pieniędzy
start learning
expect a full refund
doświadczyć niedogodności
start learning
suffer inconvenience
to zależy
start learning
it depends
zapłacić karę
start learning
pay a fine
pozwać kogoś
start learning
to sue sb
chyba że
start learning
unless
zajmować się, radzić sobie z czymś
start learning
deal with
oraz, jak również
start learning
as well as
oczywiście, najwyraźniej, widocznie
start learning
obviously
Udało mi się
start learning
I've managed to
wywracać się/przewracać się
start learning
fall over
składać się z
start learning
consist of
wykonać, zrealizować, przeprowadzić (np wybory)
start learning
carry out
popełnić przestępstwo
start learning
commit crime
to mi przypomina/ kojarzy się z
start learning
it's reminds me of
dowiedzieć się
start learning
find out
spóźnić się
start learning
be late
przeszkadzać
start learning
interrupt, disturbe
rzadzić
start learning
rule, govern
gadanie tak sobie
start learning
lose talk
wolno, mieć pozwolenie
start learning
allowed to
spóźnić się na coś
start learning
miss sth
zostać zatrzymanym przez policję
start learning
be stopped by the police
mieć zapiety pas
start learning
wear one's seat belt
przypadek, sprawa(czegoś)
start learning
case of (sth)
wiele razy
start learning
many times/ lots of times
pozbyć się
start learning
get rid of
dla porównania
start learning
for comparison
najbliższy poniedziałek
start learning
coming Monday
wyruszać
start learning
set off
odbiór bagażu
start learning
baggage reclaim
gdzie indziej
start learning
somewhere else
pas startowy
start learning
runway
umówić się na wizytę/spotkanie
start learning
make an appointment
poza tym
start learning
besides
utknąć
start learning
get stuck
sprzeciwić się
start learning
object to
ja też nie
start learning
me neither
jeśli pozwolisz, jeśli nie masz nic przeciwko
start learning
if you don't mind
dążyć do
start learning
seek to
uważa się że, mówi się że
start learning
are said to be
w celu
start learning
in order to
z dnia na dzień
start learning
day by day
zjawić się, przyjść
start learning
show up
według(kogoś)
start learning
according to
zawołać kogoś
start learning
call out sb
za 15 minut
start learning
in 15 minutes
to miało być
start learning
it was supposed to be
kto to zjadł?
start learning
who ate it?
kto to zabrał?
start learning
who took it?
coś się stało?
start learning
something happened?
nic nie mów
start learning
say nothing
nigdzie tego nie ma
start learning
it's nowhere
nigdzie nie idziesz
start learning
you are not going anywhere
to nic nie zmienia
start learning
it changes nothing
nie mamy nic wspólnego
start learning
we have nothing in common
jakoś to wzięła
start learning
somehow she took it
jak ci się podobało w Poznaniu?
start learning
how did you like it in Poznań?
Wracam do domu
start learning
I'm coming back home
wejść do pokoju
start learning
enter the room
też tak myślę
start learning
I think so too
ona paliła 10 papierów dziennie (już nie Pali tyle)
start learning
she use to smoke 10 cigarettes a day
jestem przyzwyczajony do nauki wieczorami
start learning
I'm used to learning in the evenings
przyzwyczajam się do życia samemu w mieszkaniu
start learning
I'm getting used to living alone in my apartment
przyzwyczaiłem się do życia samemu w mieszkaniu
start learning
I have got used to living alone in my apartment

You must sign in to write a comment