Zwroty konwersacyjne B2-C1 - Fiszki Plus

 0    18 flashcards    fbadzinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyciągać pochopne wnioski
proszę nie wyciągaj pochopnych wniosków jeśli nie wziąłeś pod uwagę wszystkich faktów
start learning
to jump to conclusions
please do not jump to conclusions without considering all the facts
przeskakiwać z jednego tematu na inny
start learning
to jump from one topic to another
o wiele / zdecydowanie / absolutnie / niezaprzeczalnie
to jest niezaprzeczalnie najbardziej wzruszający film jaki widziałem
start learning
by far
this is by far the most touching movie I’ve ever seen
zdecydowanie najlepszy
start learning
by far the best
bez porównania lepszy
start learning
better by far
zgodzić się w (jakiejś kwestii)
zgadzam się z tobą w tej kwestii
start learning
to agree on something
I agree with you on this issue
zgadzać się w (jakiejś kwestii) (2 WYRAŻENIA POTOCZNE)
start learning
1. to see eye to eye on something. 2. to go along with something
zgadzam się w zupełności
start learning
I couldn’t agree more
osiągnąć porozumienie
start learning
to reach an agreement
Nie zgadzać się w kwestii
nie zgadzam się z tobą w kwestii opieki zdrowotnej
start learning
to disagree on something
I disagree with you on social security issues
W ostatecznym rozliczeniu, ostatecznie
nie zgadzamy się co do szczegółów ale ostatecznie zgadzamy się na kwestiach zasadniczych
start learning
The bottom line is
we disagree on details but the bottom line is we agree on the big picture
kwestie zasadnicze, szersza perspektywa
W szerszej perspektywie ta polityka jest nieskuteczna
start learning
The big picture
The big picture is that this policy is ineffective
wyciągać wnioski
nie należy wyciągać wniosków opierając się na uprzedzenia
start learning
draw conclusions
One should not draw conclusions based on prejudice
pomimo (2)
pomimo pomniejszonych rozbieżności, zgadzamy się
start learning
despite / in spite of
in spite of minor disagreements we see eye to eye
wydaje się, że
wydaje się, że zgadzamy się w tej kwestii
start learning
it appears that
it appears that we see eye to eye on this issue
zdawać sobie sprawę
nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś tak konserwatywny w swoich poglądach
start learning
to realise
I didn’t realize you were so conservative in your opinions
przekonać kogoś do czegoś
W końcu ją przekonałem do mojej racji
start learning
to bring somebody round to something
I finally brought her round to my point of view
podejmować decyzje
zarząd podjął wszystkie decyzje
start learning
to make the calls
The management board made all the calls

You must sign in to write a comment