Wyrażenia unit 5,6

 0    126 flashcards    madziakrolik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stosować przepisy/zasady
start learning
apply the rules
z powodu
start learning
because of
mieć coś zrobic
start learning
be due to
zarezerwować z wyprzedzeniem
start learning
book in advanced
zaprzestał działalnosci
start learning
ceased operation
odjeżdza z
start learning
departs from
danie dnia
start learning
dish of the day
loty krajowe
start learning
Domestic Flights
reguly linii lotnicznych mowia cos innego
start learning
the airline rules tell a diffrent story
czy moglbys mnie poinformowac?
start learning
could you let me know
pozwol mi to zanotowac/ pozwól, ze zanotuje
start learning
let me take a note of that
spowodowany
start learning
due to
zapiąć pasy
start learning
fasten seat belts
w dniu przyjazdu
start learning
on arrival
mnóstwo miejsc
start learning
plenty of seats
pokręcił głową
start learning
shook his head
regulamin
start learning
terms and condiotions
obciążyć (np. pieniężnie)
start learning
to charge
zrobić wyjątek
start learning
to make an exception
kierownik ds. konserwacji/konserwator
start learning
maintenance manager
informacja zwrotna
start learning
feedback
powtarzający się problem
start learning
recurring problem
zakwaterowanie, nocleg
start learning
accommodation
dokładne
start learning
accurate
całkowicie
start learning
altogether
między, pośród
start learning
among
ogłosił
start learning
announced
pojawiło się
start learning
appeared
bankrut
start learning
bankrupt
bankructwo
start learning
bankruptcy
hurtowy
start learning
bulk
na pewno
start learning
certainly
współzałożyciel
start learning
co-founder
dojezdzac
start learning
commute
znaczący
start learning
considerable
znacząco / w znacznym stopniu
start learning
considerably
utrwalac
start learning
consolidate
zaprzeczać, przeczyc czemus
start learning
contradict
biuro projektowe
start learning
design office
popyt
start learning
demand
fatalny
start learning
disastrous
wystawa
start learning
displays
odległy
start learning
distant
rozprowadzać
start learning
distriburing
zapytania
start learning
enquiries
ekspertyza, wiedza
start learning
expertise
smaki
start learning
flavours
w następnym roku
start learning
following year
wysoka rozdzielczość
start learning
high resolution
tęsknota za domem
start learning
homesickness
wynaleść
start learning
invent
najnowszy
start learning
latest
pożyczka
start learning
loan
długoterminowy
start learning
long-term
większość
start learning
majority
instrukcja
start learning
manual
widoczność
start learning
visibility
rzeczy do użytku
start learning
utlities
pilne
start learning
urgent
niespodziewanie
start learning
unexpectedly
niewątpliwie
start learning
undoubttedly
w związku z tym
start learning
therefore
Przejęcie
start learning
takeover
Streszczenia
start learning
summaries
makler giełdowy
start learning
stockbroker
niewielki, nieznaczny
start learning
slight
wydaje sie
start learning
seems
przejście na emeryturę
start learning
retirement
na emeryturze
start learning
retired
obowiązki
start learning
responsibilities
rezygnować
start learning
resign
zamienić, zastąpić
start learning
replaceing
pozostawać
start learning
remain
trafny, odpowiedni
start learning
relevant
odbicie, odzwierciedlenie
start learning
reflection
osiągnięty
start learning
reached
wydawca
start learning
publisher
nieruchomosc
start learning
property
zysk
start learning
profit
poprzedni
start learning
previous
siedziba/teren
start learning
premises
prefabrykowany
start learning
prefabricated
farmaceutyczny
start learning
pharmaceutical
okres
start learning
period
ostryga
start learning
oyster
prawo wlasnosci
start learning
ownership
wyprzedzać
start learning
overtake
rynek zbytu
start learning
outlet
pojawic sie, miec miejsce
start learning
occur
skromny
start learning
modest
według źródła
start learning
according to a source
ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
start learning
all in all
ubiegać się o odprawę
start learning
apply for redundancy
także, również
start learning
as well
być w stanie
start learning
be able to
być przeciwko
start learning
be against
być na (gdzies)/ isc na (gdzies)
start learning
be off to
pracowity okres
start learning
busy time
byc w stanie/moc sobie pozwolić
start learning
can afford
opracować bliskoe powiązania z
start learning
develop close links with
zapewnić, że
start learning
ensure, that
poszerzyć zakres/asortyment
start learning
expand range
po śmierci
start learning
following the death
dojechać/dostac sie do
start learning
get to
oddawać pieniądze
start learning
gice away money
oddawać/zwracać coś
start learning
give something back
konto bankowe z dużą ilością pieniędzy
start learning
healthy bank account
wydaje mi się, że pamiętam
start learning
i seem to remember
badania rynku
start learning
market research
zaspokojenia popytu
start learning
meet demand
spotkać się z
start learning
meet up with
wyprowadzać się/ przeniesc sie
start learning
move out
żaden z nich
start learning
neither of them
wycena
start learning
price quotations
wyścig szczurów
start learning
rat race
odprawa/pakiety nadmiarowe
start learning
redundancy packages
Firma przeprowadzkowa
start learning
removal company
nagrody za sukces
start learning
rewards of success
zaadaptować się
start learning
settling in
źródło dochodu
start learning
source of income
przejąć
start learning
take over
próbować
start learning
to attempt
korzystać
start learning
to benefit
idzie dobrze
start learning
to do well
dopasować
start learning
to match
promować, sprzedawać
start learning
to market

You must sign in to write a comment