wuzetki szpilki

 0    131 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
bruzda opuszkowo-mostowa
start learning
sulcus bulbopontinus
robak móżdżku
start learning
vermis cerebelli
migdałek móżdżku
start learning
tonsilla cerebelli
drzewo życia móżdżku
start learning
arbor vitae cerebelli
jądro zębate
start learning
nucleus dentatus
piramida rdzenia przedłużonego
start learning
pyramis medullae oblongatae
bruzda boczna przednia rdzenia przedłużonego
start learning
Sulcus lateralis anterior; medulla oblongata
oliwka
start learning
oliva
bruzda boczna tylna rdzenia przedłużonego
start learning
sulcus lateralis posterior; medulla oblongata
pęczek smukły
start learning
fasciculus gracilis
guzek smukły
start learning
tuberculum gracile
pęczek klinowaty
start learning
fasciculus cuneatus
guzek klinowaty
start learning
tuberculum cuneatum
bruzda pośrednia tylna rdzenia przedłużonego
start learning
sulcus intermedius posterior; medulla oblongata
bruzda pośrodkowa dołu równoległobocznego
start learning
sulcus medianus; fossa rhomboidea
bruzda pośrodkowa tylna rdzenia przedłużonego
start learning
sulcus medianus posterior; medulla oblongata
otwór ślepy rdzenia przedłużonego
start learning
foramen cecum; medulla oblongata
bruzda opuszkowo-mostowa
start learning
sulcus bulbopontinus
bruzda podstawna mostu
start learning
sulcus basilaris pontis
wyniosłość piramidowa
start learning
eminentia pyramidalis
konar środkowy móżdżku
start learning
pedunculus cerebellaris medius
prążki słuchowe
start learning
striae acusticae
wzgórek twarzowy
start learning
colliculus facialis
konar górny móżdżku
start learning
pedunculus cerebellaris superior
zasłona rdzeniowa górna
start learning
velum medullare superius
wędzidełko zasłony rdzeniowej górnej
start learning
frenulum velum medullae superior
odnoga mózgu
start learning
crus cerebri
dół międzykonarowy
start learning
fossa interpeduncularis
wzgórek dolny
start learning
colliculus inferior
wzgórek górny
start learning
colliculus superior
ramię wzgórka górnego
start learning
brachium colliculi superioris
ramię wzgórka dolnego
start learning
brachium colliculi inferioris
konar dolny móżdżku
start learning
pedunculus cerebellaris interior
skrzyżowanie wzrokowe
start learning
chiasma opticum
pasmo wzrokowe
start learning
tractus opticus
guz popielaty
start learning
tuber cinereum
ciało suteczkowate
start learning
corpus mamillare
tętnica szyjna wewnętrzna
start learning
arteria carotis inlerna
tętnica łącząca tylna
start learning
arteria communicans posterior
tętnica kręgowa
start learning
arteria vertebralis
tętnica podstawna
start learning
arteria basilaris
tętnica górna móżdżku
start learning
arteria superior cerebelli
tętnica tylna mózgu
start learning
arteria cerebri posterior
tętnica przednia mózgu
start learning
arteria cerebri anterior
bruzda hipokampa
start learning
sulcus hippocampi
bruzda poboczna
start learning
sulcus collateralis
hak zakrętu przyhipokampowego
start learning
uncus gyri parahippocampalis
zakręt przyhipokampowy
start learning
gyrus parahippocampalis
zakręt potyliczno-skroniowy przyśrodkowy
start learning
gyrus occipitotemporalis medialis
zakręt potyliczno-skroniowy boczny
start learning
gyrus occipitotemporalis lateralis
zakręt czołowy przyśrodkowy
start learning
gyrus frontalis medialis
biegun czołowy
start learning
polus frontalis
biegun potyliczny
start learning
polus occipitalis
biegun skroniowy
start learning
polus temporalis
zakręt czołowy górny
start learning
gyrus frontalis superior
zakręt czołowy środkowy
start learning
gyrus frontalis medius
zakręt czołowy dolny
start learning
gyrus frontalis inferior
bruzda czołowa górna
start learning
sulcus frontalis superior
bruzda czołowa dolna
start learning
sulcus frontalis inferior
bruzda boczna mózgu
start learning
sulcus lateralis cerebri
bruzda przedśrodkowa
start learning
sulcus precentralis
bruzda środkowa
start learning
sulcus centralis
bruzda zaśrodkowa
start learning
sulcus postcentralis
bruzda śródciemieniowa
start learning
sulcus intraparietalis
płacik ciemieniowy górny
start learning
lobulus parietalis superior
płacik ciemieniowy dolny
start learning
lobulus parietalis interior
zakręt zaśrodkowy
start learning
gyrus postcentralis
zakręt przedśrodkowy
start learning
gyrus precentralis
zakręt kątowy
start learning
gyrus angularis
zakręt nadbrzeżny
start learning
gyrus supramarginalis
zakręt skroniowy górny
start learning
gyrus temporalis superior
zakręt skroniowy środkowy
start learning
gyrus temparalis medius
zakręt skroniowy dolny
start learning
gyrus temparalis interior
ciało modzelowate
start learning
Corpus callosum
wzgórze
start learning
thalamus
jądro soczewkowate
start learning
nucleus lentiformis
hipokamp
start learning
hippocampus
torebka wewnętrzna
start learning
capsula interna
jądro ogoniaste
start learning
nucleus caudatus
kora wyspy
start learning
cortex insulae
torebka zewnętrzna
start learning
capsula externa
torebka ostatnia
start learning
capsula extrema
przedmurze
start learning
claustrum
skorupa
start learning
putamen
gałka blada
start learning
globus pallidus
torebka wewnętrzna; odnoga przednia
start learning
capsula interna; crus anterior
torebka wewnętrzna; kolano
start learning
capsula interna; genu
torebka wewnętrzna; odnoga tylna
start learning
capsula interna; crus posterior
głowa jądra ogoniastego
start learning
caput nuclei caudati
kleszcze mniejsze
start learning
forceps minor
kleszcze większe
start learning
forceps major
splot naczyniówkowy komory bocznej
start learning
plexus choroideus ventriculi lateralis
część podstawna mostu
start learning
pars basilaris pontis
nakrywka mostu
start learning
tegmentum pontis
pokrywa śródmozgowia
start learning
tectum mesencephali
wodociąg mózgu
start learning
aquaeductus cerebri
nakrywka śródmózgowia
start learning
tegmentum mesencephali
odnoga mózgu
start learning
crus cerebri
poduszka wzgórza
start learning
pulvinar thalami
zrost międzywzgórzowy
start learning
adhaesio interthalamica
bruzda podwzgórzowa
start learning
sulcus hypothalamicus
prążek rdzenny wzgórza
start learning
stria medullaris thalami
szyszynka
start learning
corpus pineale
spoidło tylne mózgu
start learning
commissura cerebriposterior
podwzgórze (część mózgu)
start learning
Hypothalamus (pars cerebri)
dziób ciała modzelowatego
start learning
rostrum corporis callosi
kolano ciała modzelowatego
start learning
genu corporis callosi
PIEŃ ciała modzelowatego
start learning
TRUNCUS corporis callosi
płat ciała modzelowatego
start learning
splenium corporis callosi
trzon sklepienia
start learning
corpus fornicis
słup sklepienia
start learning
columna fornicis
otwór międzykomorowy
start learning
foramen interventriculare
przegroda przezroczysta
start learning
septum pellucidum
głowa jądra ogoniastego
start learning
caput nuclei caudati
bruzda ciała modzelowatego
start learning
sulcus corporis callosi
zakręt obręczy
start learning
gyrus cinguli
cieśń zakrętu obręczy
start learning
isthmus gyri cinguli
bruzda obręczy
start learning
sulcus cinguli
część brzeżna bruzdy obręczy
start learning
pars marginalis sulci cinguli
płacik okołośrodkowy
start learning
lobulus paracentralis
zakręt czołowy przyśrodkowy
start learning
gyrus frontalis medialis
bruzda ciemieniowo-potyliczna
start learning
sulcus parietooccipitalis;
przedklinek
start learning
precuneus
klinek
start learning
cuneus
bruzda ostrogowa
start learning
sulcus calcarinus
zakręt językowaty
start learning
gyrus lingualis
zasłona rdzeniowa górna
start learning
velum medullare superior
nić końcowa
start learning
filum terminale
ogon koński
start learning
Cauda equina
nerw rdzeniowy
start learning
nervus SPINALIS
stożek rdzeniowy
start learning
conus MEDULLARIS

You must sign in to write a comment