Wstęp do antybiotyków

 0    41 flashcards    pawelt
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
grupy beta-laktamów (7)
start learning
penicyliny, +inh., cafalosporyny/cefamycyny, monobaktamy, trójbaktamy, penemy, karbapenemy
Grupy blokujące syntezę ściany kom. (5)
start learning
beta-laktamy, glikopeptydy (wankomycyna, teikoplanina), fosfomycyny, bacytracyna, polimyksyna(?! ta ostatnia to chyba błąd)
grupy uszkadzające błonę protoplamatyczną (2)
start learning
polimyksyny i p/grzybiczne
grupy blokujące synt DNA (6)
start learning
kotrimoksazol, chinolony, nitrofurany, metronidazol, rifamycyny, leki p/wirusowe
grupy blokujące synt białka (5)
start learning
chloramfenikol, aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, kw. fusydowy
który lek działa na mRNA (ściślej: RNA polimerazę)?
start learning
rifampicyna
Jak działają tetracykliny?
start learning
wiążą się do 30S i hamują wiązanie tRNA do kompleksu mRNA-rybosom
Jak działa streptomycyna (aminoglikozydy)?
start learning
wiąże się do 30S, zmienia jej kształt i zaburza odczytywanie mRNA
Jak działają makrolidy?
start learning
wiążą się do 50S (dokładniej 23S) i hamują translokację rybosomu wzdłuż mRNA
Jak działa chloramfenikol?
start learning
wiąże się do 50S i hamuje tworzenie łańcucha peptydowego
Które antybiotyki wiążą się z 50S rybosomu?(5)
start learning
Makrolidy, streptograminy, chloramfenikol, klindamycyna (linkozamidy), linezolid
Które antybiotyki wiążą się z 30S rybosomu?(3)
start learning
Aminoglikozydy, tetracykliny, mupirocyna (stosowana miejscowo)
Z czego wynika selektywna toksyczność antybiotyków i chemioterapeutyków? (4)
start learning
1. ssaki nie mają ściany komórkowej, 2. gyraza (punkt uchwytu chinolonów) występuje tylko u prokariota, 3. Eukariota mają rybosomy 80S a nie 70S, 4. Chloramfenikol blokuje również rybosomy 70S w mitochondriach (mitorybosomy)
Antybiotyki bakteriostatyczne vs bakteriobójcze (5)
start learning
1. czas podawania bakteriostatyków powinien być odpowiednio długi, 2. ant. bakteriobójcze są zwykle pierwszym wyborem, 3. indeks terapełtyczny lepszy dla bakteriobójczych, 4. szybszy rozwój odporności na bakteriobójcze 5. przy silnych toksynach bakteryjnych lepsze antybiotyki hamujące synt. białek
MIC - definicja
start learning
min. stęż. hamujące wzrost bakterii w ciągu 24h.
MBC - definicja
start learning
najmniejsze stężenie zabijające 99,9% bakterii w kolonii
efekt poantybiotykowy
start learning
zahamowanie wzrostu bakterii nawet wtedy, gdy stężenie leku spada poniżej MIC w ognisku zakażenia
efekt poantybiotykowy - jakie leki?
start learning
aminoglikozydy i makrolidy
działanie p/bakteryjne zależne od czasu gdy c>MIC (2)
start learning
beta-laktamy, makrolidy
działanie p/bakteryjne zależne od c max (3)
start learning
aminoglikozydy, chinolony, karbapenemy
efekt paradoksalny
start learning
wysępuje gdy małe c leku działa a na duże stęż drobnoustój jest odporny. Proteus vulgaris i cefalosporyny
Cele leczenia skojarzonego (3)
start learning
1. spotęgowanie działania bakteriobójczego, 2. poszerzenie spektrum 3. zmniejszenie ryzyka oporności (gruźlica - nie wolno stosować monoterapii)
antybiotyk bakteriostatyczny + bakteriostatyczny
start learning
synergizm hiperaddycyjny -> możliwe działanie bójcze
antybiotyk bakteriobójczy + bakteriobójczy
start learning
OK, jeśli jeden w stęż inhibicyjnym a drugi w subinhibicyjnym. antagonizm przy stęż inhibicyjnych
antybiotyk bakteriobójczy + bakteriostatyczny
start learning
jeśli obniżona wrażliwość na antybiotyk bakteriobójczy -> synergizm, jeśli wrażliwość jest duża -> antagonizm
Skojarzenia lekowe (3)
start learning
penicyliny/beta-laktamy + aminoglikozydy (nasilenie działania bójczego, stosowane np w terapii empirycznej zapalenia płuc), makrolidy + metronidazol (beztlenowce), fluorochinolon + imipenem (P. aeruginosa)
Antybiotyki p/wskazane w niewydolności nerek (5)
start learning
amfoterycyna B, cefalosporyny, aminoglikozydy, polimyksyny, wankomycyna,
Antybiotyki wymagające korekcji dawki w niewyd. nerek (5)
start learning
penicyliny (w tym G), cefalosporyny, linkozamidy, metronidazol, kotrimoksazol
Antybiotyki stosowane w czasie ciąży i laktacji (3)
start learning
amoksycylina, cefalosporyny I/II, erytromycyna
Uszkodzenie szpiku (agranulocytoza, przejściowa depresja) (2)
start learning
penicyliny, chloramfenikol.
objawy neurologiczne/drgawkotworcze (2)
start learning
penicyliny, fluorochinolony
hepato- i nefro-toksyczność (3)
start learning
tetracykliny, aminoglikozydy, polimyksyny
ototoksyczność(2)
start learning
aminoglikozydy, wankomycyna
zaburzenia rozwoju kości i zębów
start learning
tetracykliny
działanie na zawiązki kości i stawów
start learning
fluorochinolony
toksyczność na drogi oddechowe - zwłóknienia płuc i stany astmatyczne
start learning
nitrofurantoina
toksyczność na wątrobę - postacie (4)
start learning
ostre zapalenie, żółtaczka, wzrost enzymów, martwica
toksyczność na wątrobę - leki (3)
start learning
penicyliny, tetracykliny, erytromycyna
toksyczność na nerki
start learning
aminoglikozydy
toksyczność na OUN + ototoksyczność
start learning
chinolony, aminoglikozydy
toksyczność na nerwy obwodowe
start learning
aminoglikozydy, cefalosporyny

You must sign in to write a comment