Antybiotyki/ penicyliny/ cefalosporyny

 0    13 flashcards    Ajumek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zasada selektywnej toksyczności wg. Erlicha polega na?
start learning
antybiotyk w organiźmie ludzi lub zwierząt w pewnym ściśle określonym stężeniu nie wykazuje więszej toksyczności ale selektywnie niszczy drobnoustroje lub hamuj eich podziały
opornośc naturalna polega na:
start learning
a) Braku elementu docelowego- komórka danej bakterii na którą działa dany antybiotyk nie posiada receptora dla tego antybiotyku albo antybiotyk ma do niego zbyt małe powinowactwo(β-laktamy- riketsie, chlamydie) b) Niskiej penetracji antybiotyku przez ścianę komórkową np. makrolidy, glikopeptydy- praktycznie nie działają na gram(-) c) Wytwarzania enzymu inaktywującego antybiotyk(paciorkowce oporne na karbapenemy)
opornośc nabyta polega na:
start learning
- nowa cecha szczepu bakterii wynikająca ze zmian w materiale genetycznym bakterii - bakterie mogą nabyć oporność na drodze kilku mechanizmów: - oporność drobnoustroju na antybiotyk determinowana jest informacją genetyczną zakodowana w chromosomie lub w pozachromosomalnym materiale genetycznym (ruchome cząsteczki pozachromosomalnego DNA – plazmidy, integrony, transpozony)
tytpy oporności nabytej
start learning
a) oporność chromosomalna - powstaje w wyniku mutacji lub nabycia genu oporności np. przez transformację - typową opornością chromosomalna jest oporność na chinolony, których celem jest Gyraza i topoizomeraza. Oporność polega na mutacji genu kodującego gyraze DNA(topoizomeraza II) potrzebnej do replikacji DNA –przez co chinolony mają zmniejszone powinowactwo do tych struktur. - oporność bakterii na chinolony może być reakcja spontaniczną (bakteria nie musiała mieć styczności z chinolonami) b) Op
opornosc krzyzowa polega na:
start learning
niewrażliwości danego szczepu na wszystkie lub niektóre leki z danej grupy
opornośc enzymatyczna polega na:
start learning
- Syntezowanie enzymów rozkładających antybiotyk np. β-laktamaza enzym rozkładający antybiotyki β-laktamowe(min. penicyliny, cefalosporyny) - enzymy te katalizują hydrolitycznie rozkład wiązania β- laktamowego bez którego antybiotyk jest nieaktywny - może to być oporność konstytucyjna lub indukowana - geny kodujące β- laktamazy mogą znajdować się w plazmidach i w chromosomie(będą przekazywane przy podziale albo podczas koniugacji) - w przypadku określonych β- laktamów różnie nazywa się te enzymy
opornośc receptorowa polega na:
start learning
- Modyfikacja miejsca wiązania antybiotyku-zmiana struktury białka PBP - bakteria wytwarza nowe białko lub modyfikuje strukturę na którą działa antybiotyk (oporność na penicyliny przeciwgronkowcowe) - antybiotyk traci lub ma zmniejszone powinowactwo do miejsca wiązania - miejscem docelowego działania penicylin są białka PBP - komórki bakterii mogą wytworzyć zmodyfikowane białko PBP2A przez co penicylina nie może się wiązać - oporność gronkowców MRSA na metycylinę(wytwarzają PBP2a) - oporność na
opornośc transportowa polega na:
start learning
- Zaburzenie barier przepuszczalnych w ścianie komórkowej - zmniejszenie zdolności antybiotyku do penetracji przez warstwy zewnętrzne do miejsca docelowego działania. - w ścianie komórkowej bakterii istnieją kanały białkowe o budowie porowatej, które umożliwiają wnikanie antybiotyku do wnętrza komórki - bakteria może modyfikować strukturę tych porów przez co antybiotyk traci zdolność penetracji do wnętrza komórek (oporność na penicyliny) - oporność nieswoista
preparaty amoksycyliny i kwasu klawulonowego
start learning
„Agumentin”; „Amosiklav” „Taromentin”; „ Ramoklaw” „Curaw”
preparaty ampicyliny i sulbaktamu
start learning
„ Unasyn” „Sulampicylina”
preparat tikarcyliny i kwasu klawulonowego
start learning
" Timentin"
piperacylin ai tazobaktam sa w preparacie:
start learning
"Tazocin"
cefoperazon i sulbaktam są w preparacie
start learning
" Sulperazon"

You must sign in to write a comment