Wos naród gimnazjum

 0    14 flashcards    koperekelemelek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Naród - historycznie ukształtowana wielka zbiorowość społeczna oparta na:
start learning
wspólnym: języku, kulturze i tradycji.
wymień czynniki narodowotwórcze
start learning
wspólne pochodzenie etniczne (język, obyczaje) wspólna kultura terytorium, które naród zamieszkuje i z którym się utożsamia wspólna organizacja polityczna integracja gospodarcza
tożsamość narodowa
start learning
poczucie odrębności wobec innych narodów, ukształtowanie pod wpływem czynników narodowotwórczych.
świadomość narodowa
start learning
poczucie przynależności do narodu, więzi z pozostałymi jego członkami
przejawianie świadomości narodowej:
start learning
utożsamianie się z kulturą i historią narodu duma z symboli narodowych wspólni bohaterowie narodowi
postawy wobec narodu wymień i opisz
start learning
patriotyzm: poszanowanie i umiłowanie ojczyzny przywiązanie do kultury narodowej i dziedzictwa narodowego gotowość poświęcenia się dla ojczyzny
nacjonalizm
start learning
stawia interesy swojego kraju za dobro najwyższe NARODOWY NARCYZM
Szowinizm
start learning
skrajna forma nacjonalizmu, nieograniczone i bezkrytyczne umiłowanie własnego narodu plus wrogość do innych narodów
Kosmopolityzm
start learning
ojczyzną człowieka jest cały świat tradycje i zwyczaje nie mają znaczenia
Ksenofobia
start learning
wrogość i niechęć do przedstawicieli innych ras. wynika z poczucia zagrożenia ze strony innych (strach przed obcymi)
Rasizm
start learning
rasy ludzkie nie są sobie równe wartość człowieka zależy od przynależności do innej razy. rasa biała we wszystkim przewyższa inne rasy z rasizmu wywodzi się aparthaid czyli segregacja rasowa
OBYWATELSTWO
start learning
stosunek prawa łączący jednostkę z państwem
sposoby nabywania obywatelstwa
start learning
1 prawo krwi- ius sanguis dziecko otrzymuje obywatelsto po rodzicach. prawo ziemi: ius soli dziecko otrzymuje obywatelstwo od miejsca urodzenia. 2 naturalizacja- obcokrajowiec otrzymuje obywatelstwo polskie w następujących sytuacjach: przez małżeństwo z obywatelem Polski od conajmniej trzech latach małżeństwa. 3 zamieszkiwanie i/lub praca legalna na terenie polski od conajmniej pięciu lat 4 naturalizacja uproszczona - obcokrajowiec otrzymuje obywatelstwo ze względu na jego wartość dla kraju.
identyfikacja
start learning
uznawanie się za część grupy

You must sign in to write a comment