warunki pracy i zatrudnienia

 0    54 flashcards    marcinporeba5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
słabo płatny
start learning
badly-paid
premia
start learning
bonus
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
szansa na
start learning
chance of promotion
zmienić pracę
start learning
change jobs
koleżanki/koledzy z pracy
start learning
colleagues
umowa
start learning
contract
praca w nadgodzinach
start learning
do / work overtime
pracować na zmiany
start learning
do / work shifts
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
obowiązki
start learning
duties
zarobki
Moje zarobki są dość wysokie.
start learning
earnings
My earnings are quite high.
na pełny etat
start learning
full-time
znaleźć/dostać pracę
start learning
get a job
dostać awans/ dać awans
start learning
get a promotion / promote
dochód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
start learning
income
Our expenses exceed income.
odejść z pracy
start learning
leave your job
płatny urlop
start learning
paid leave
na część etatu
start learning
Part-time
emerytura/dostać emeryturę
start learning
pension / get a pension
na godzinę/tygodniowo/miesięcznie
start learning
per hour / week / month
stały (o pracy)
start learning
permanent
przejść na emeryturę/emerytura
start learning
retire / retirement
pensja
start learning
salary
zwolnienie lekarskie/zasiłek chorobowy
start learning
sick leave / sick pay
podatek
start learning
tax
praca zespołowa
start learning
teamwork
tymczasowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
start learning
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
napiwki
start learning
tips
bezpłatny
start learning
unpaid
dobrze płatny
start learning
well-paid
pracować do późna
start learning
work long hours
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
start learning
workplace
Is your workplace modern?
podróż służbowa
20 maja będę w podróży służbowej.
start learning
business trip
I'll be on business trip on 20th of May.
pracować na nocną zmianę
start learning
do the graveyard shift
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
start learning
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
regularnie otrzymywać informacje zwrotne
start learning
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy (o pracowniku)
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić ma fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise (increase)
okres próbny / okres próbny
start learning
probation / trial period
wydajność, efektywność
start learning
productivity
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
odejść z pracy
start learning
quit a job
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
podpisać umowę
start learning
sign a contract
morale w zespole
start learning
staff morale
przejść na wcześniejszą emeryturę
start learning
take early retirement
wziąć urlop bezpłatny
start learning
take unpaid leave
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
warunki pracy
start learning
working conditions

You must sign in to write a comment