Wałaściwości związków manganu

 0    13 flashcards    Anielkaaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Mangan z kwasem nieuleniającym...
start learning
Reaguje z wydzieleniem wodoru
Kwasy utleniające
start learning
Kwasy, w których funkcję utleniacza może pewłnic nie tylko jon wodorowy, ale także reszta kwasowa. Czyli reszta kwasowa jest zdolna do redukcji. Kwasy utleniające: HClO4; HClO3; HNO3; H2CrO4; H2SO4; H2S2O8; H2SO5; CH3COOH i inne nadkwasy organiczne.
Dysproporcjonowanie związków manganu (III)
start learning
Związki manganu (III), które nie sa trwałe w roztworach wodnych dysproporcjonują na związki manganu (II) i manganu(IV)
Tlenek manganu (IV)
start learning
MnO2 jest to tlenek amfoteryczny. W roztworze wodnym tworzy brązowe kłaczki osadu. Używa się go jako katalizatoza w reakcjach rozkładu nadtlenku wodoru. Występuje w przyrodzie jako minerał i tworzy kryształy o barwie od szarej do czarnej. Reakcja z kwasem solnym z wydzieleniem chloru!: MnO2 + 4HCl --> MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Charakter tlenków manganu
start learning
W miarę podwyższania stopnia utleniania charakter zmienia się z zasadowego na kwasowy. MnO i Mn2O - tlenki zasaowe Mno2 - tlenek amfoteryczny Mn2O7 - tlenek kwasowy
Sole i związki manganu(II).
start learning
Ciała stałe barwy bladoróżowej, dośc dobrze rozpuszczalne w wodzie. Związki manganu (II) łatwo utlenic.
Mn(OH)2
start learning
Związek o barwie beżowej słabo rozpuszczalny w wodzie. Pod wpływem takich utleniaczy jak tlen atmosferyczny czy H2O2 utlenia się do tlenku manganu (IV).
Otrzymywanie i utlenianie wodorotlenku manganu (II)
start learning
MnSO4 + 2NaOH --> Mn(OH)2 + Na2SO4 2(MnOH) 2 + O2 --> 2MnO2 + 2H2O
KMno4
start learning
Ciemnofioletowe ciało stałe dobrze rozpuszczalne w wodzie. Zdolności utleniające zależą od pH.
KMnO4 w środowisku kwaśnym
start learning
* 2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 -->2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O * 2KMnO4+ 10KCl + 8H2SO4 --> 2MnSO4 + 5Cl2 + 8H2O + K2SO4 * 2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Odbarwienie roztworu, co świadczy o powstaniu związku manganu (II)
KMnO4 w środowisku zasadowym
start learning
* 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH --> 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O * 2KMnO4 + 2NaOH + Na2SO3 --> 2Na2MnO4 + K2SO4 + H2O Zielony roztwór manganianu (VI) potasu
KMnO4 w środowisku obojętnym
start learning
* 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O --> 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH * 2KMnO4 + 3Na2SO3 + H2O --> 2MnO2 + 3Na2SO4 + 2KOH Wytrąca się brązowy osad tlenku manganu (IV)
Manganiany (VI)
start learning
Jony manganianowe są trwałe jedynie w środowisku silnie zasadowym. W środowisku obojętnym, kwaśnym lub słabo zasadowym, jony te dysproporcjonują na jony nadmanganianowe MnO4(-) i tlenek manganu(IV): 3MnO4 (2-) + 4H+ → 2MnO4(-)+ MnO2 + H2O Cząsteczkowo: 3K2MnO4 + 2HCl --> 2KMnO4 + MnO2 + 2KCl + H2O W wodzie przemiana ta z manganianem(VI) potasu zajdzie wg schematu: 3K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH Manganian(VI) potasu można otrzymać w wyniku podgrzewania roztworu powstałego poprzez dodanie m

You must sign in to write a comment