Verbs 3 - czasowniki 3

 0    32 flashcards    jadwigawie3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bake
I like baking very much.
start learning
piec
Bardzo lubię piec.
book a table
I want to book a table in your restaurant.
start learning
zarezerwować stolik
Chciałabym zarezerwować stolik w Waszej restauracji.
can
I can bake many cakes.
start learning
móc / potrafić
Umiem piec wiele ciast.
can't
I can't speak Japanese.
start learning
nie móc / nie potrafić
Nie umiem mówić po Japońsku.
check into
I want to check into a hotel.
start learning
zameldować się
Chcę zameldować się w hotelu.
clean
I clean my house every Saturday.
start learning
sprzątać
Sprzątam mój dom w każdą sobotę.
close
I close my office at 4 p.m.
start learning
zamykać
Zamykam moje biuro o czwartej.
come back
I come back at 6 p.m.
start learning
wracać
Wracam o szóstej.
cook
I don't like cooking.
start learning
gotować
Nie lubię gotować.
count
I count taxes for my clients every day.
start learning
liczyć
Liczę podatki dla moich klientów każdego dnia.
eat
I don't eat in the evening.
start learning
jeść
Nie jem wierczorem.
finish
I finish work in the afternoon.
start learning
kończyć
Kończę pracę popołudniu.
fly
I don't fly to Egypt because it is hot there.
start learning
latać
Nie latam do Egiptu ponieważ jest tam gorąco.
get
I get emails from my clients everyday.
start learning
dostawać
Dostaję maile od klientów każdego dnia.
have / has
I have a car and he has a bike.
start learning
mieć
Ja mam auto a on mam rower.
listen
Listen to me. I can repeat.
start learning
słuchać
Posłuchaj. Mogę powtórzyć.
live
I live with my husband in Opole.
start learning
mieszkać
Mieszkam z mężem w Opolu.
look at
Look at the picture. It is very nice.
start learning
patrzeć
Popatrz na obrazek. Jest bardzo ładny.
meet
We meet in a restaurant at the weekend.
start learning
spotkać
Spotykamy sie w restauracji w weekendy.
need
I need time.
start learning
potrzebować
Potrzebuję czasu.
open
Open the door, please.
start learning
otwierać
Otwórz drzwi proszę.
read
Please, read it.
start learning
czytać
Proszę przeczytaj to.
repeat
Can you repeat that, please?
start learning
powtarzać
Czy możesz to proszę powtórzyć?
say
Children, say hello to grandma.
start learning
powiedzieć
Dzieci powiedzcie cześć babci.
see
I see many documents on my table.
start learning
widzieć
Widzę wiele dokumentów na stole.
send
I send documents to tax office.
start learning
wysyłać
Wysyłam dokumenty do urzędu skarbowego.
sing
I sing in church every Sunday.
start learning
śpiewać
Śpiewam w kościele w każdą niedzielę.
sit down
Please, sit down and give me your documents.
start learning
usiąść
Proszę usiądź i daj mi swoje dokumenty.
speak
I don't speak Chinese but I speak English.
start learning
mówić
Nie mówię po chińsku ale mówię po angielsku.
spell
How do you spell your surname?
start learning
literować
Jak się pisze Twoje nazwisko.
stand up
Please, stand up. I need a chair.
start learning
wstawać
Proszę wstań. Potrzebuję krzesło.
start
I start work in the morning.
start learning
zaczynać
Zaczynam pracę rano.

You must sign in to write a comment