Ustroje polityczne starożytnej Grecji i Rzymu

 0    29 flashcards    akorilan
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Osiedleni na stałe w Atenach cudzoziemcy, zajmujący się rzemiosłem i handlem.
start learning
metojkowie
Dorośli obywatele Aten niezależnie od stanu majątkowego w liczbie ok 10-20 tys. Kompetencje: wybór najważniejszych urzędników, podejmowanie najważniejszych decyzji w państwie. Kadencja: dożywotnia
start learning
zgromadzenie ludowe
Ateny liczba: 500 osób po 50 przedstawicieli każdej z 10 fyl kadencja: 1 rok kompetencje: rozstrzyganie bieżących spraw i skarg obywateli, sądownictwo w większości spraw, kontrola urzędników państwowych
start learning
rada pięciuset
Ateny liczba: 50 osób kadencja: 36 dni przedstawiciele jednej z fyl dyżurujący w budynku Rady kompetencje: rozstrzyganie bieżących spraw i skarg obywateli, sądownictwo w większości spraw, kontrola urzędników państwowych
start learning
prytanowie
Ateny liczba: 9 osób + sekretarz kadencja: 1 rok wybierani przez Zgrom. Ludowe spośród bogatszych obywateli kompetencje: początkowo najwyżsi urzędnicy, od V w. władza ograniczona do sądownictwa
start learning
archonci
Ateny liczba: 10 osób kadencja: 1 rok kompetencje: kolegialne dowodzenie armią, codzienna rotacja na stanowisku głównodowodzącego
start learning
strategowie
Ateny liczba: do kilkuset archonci po zakończeniu kadencji kadencja: dożywotnia kompetencje: kontrola zgodności działań innych organów z prawem, procesy o zabójstwo
start learning
areopag
Sparta zamieszkiwali w Sparcie lub przebywali w garnizonach, zajmowali się wojną i nadzorem nad uprawiającymi przydzieloną ziemię helotami, brali udział w Zgromadzeniu Ludowym
start learning
spartaci
Sparta zamieszkiwali miasta, zajmowali się rzemiosłem, handlem, wystawiali pomocnicze odziały wojska
start learning
periojkowie
Sparta zamieszkiwali wsie, uprawiali ziemię, posługiwali Spartiatom, było ich ponad 100 tys.
start learning
heloci
Sparta liczba: 2 osoby, urząd dziedziczony w obrębie dwóch rodów kadencja: dożywotnia kompetencje: dowodzenie armią w czasie wojny
start learning
królowie
Sparta liczba: 5 osób, wybierani przez Zgromadzenie Ludowe kadencja: dożywotnia kompetencje: nadzór nad władcami, większość spraw bieżących (wewn. i zagranicz.)
start learning
eforowie
Sparta liczba: 28 osób, wybierani spośród Spartiatów, którzy ukończyli 60 rok życia kadencja: dożywotnia kompetencje: przygotowywanie obrad Zgrom. Ludowego, sądownictwo w niekt. sprawach
start learning
rada starszych
Sparta liczba: kilka tys.-dorośli, pełnoprawni Spartiaci kadencja: dożywotnia kompetencje: zatwierdzanie ważniejszych decyzji, powoływanie urzędników
start learning
zgromadzenie ludowe
jednostka administracyjno-terytorialna w starożytnym Rzymie
start learning
tribus
Rzym liczba: 300 osób, od I w p.n.e. 600 osób kadencja: dożywotnia powoływanie: uzupełniani z grona osób, które sprawowały już wyższe urzędy (warunek: wysoka pozycja rodu i majątkowa) kompetencje: bezpieczeństwo państwa, sprawy zagraniczne, finanse, wyznaczanie zadań urzędnikom, wyznaczanie namiestników prowincji, zatwierdzanie uchwał zgromadzenia ludowego
start learning
senat
Rzym liczba: 2 osoby kadencja: 1 rok powoływanie: wybierani przez komicja centurialne kompetencje: dowodzenie armią, najwyższa władza w mieście, interpretacja wróżb
start learning
konsulowie
Rzym liczba osób: 1 osoba, nast. 2 osoby kadencja: 1 rok powoływanie: wybierani przez komicja centurialne kompetencje: utrzymanie porządku w mieście, władza sądownicza w sprawach obywateli
start learning
pretorzy
Rzym liczba: 2 osoby kadencja: 5 lat powoływanie: wybierani spośród starszych wiekiem senatorów kompetencje: prowadzenie spisów majątkowych, ustalanie list senatorów i członków komicji, nadzór nad pracami publicznymi, straż obyczajów
start learning
cenzorzy
Rzym liczba: 10 osób kadencja: 1 rok powoływanie: wybierani spośród plebejuszy na zgromadzeniach ludowych kompetencje: obrona praw ludu z prawem weta wobec decyzji urzędników, prawo zwoływania zgromadzeń
start learning
trybuni ludowi
Rzym liczba: 2 osoby, potem 3 osoby kadencja: 1 rok kompetencje: troska o zaopatrzenie miasta, organizowanie igrzysk (na własny koszt)
start learning
edylowie kurulni
Rzym liczba: 2-20 osób kadencja: 1 rok kompetencje: pomocnicy konsulów do spraw finansowych
start learning
kwestorzy
Rzym liczba: 1 osoba kadencja: 6 miesięcy powoływanie: wybierany przez senat w sytuacji najw. zagrożenia kompetencje: pełnia władzy bez ograniczeń ze strony urzędników
start learning
dyktator
Potomkowie arystokracji rodowej w Rzymie, w początkach republiki jedyna grupa o pełni praw politycznych
start learning
patrycjusze
Wyższa warstwa senatorska, decydująca w praktyce o polityce Rzymu.
start learning
nobilowie
Pierwotnie najbogatsi obywatele Rzymu, zobowiązani do służby konnej, stan niższy od senatorskiego, obsadzali większość najwyższych urzędów
start learning
ekwici
W Rzymie rzemieślnicy, kupcy, drobni wolni rolnicy, do początku V w p.n. e bez prawa do urzędów
start learning
plebejusze
Najniższa warstwa plebsu w Rzymie, m.in. wieśniacy przenoszący się do miasta
start learning
proletariusze
W Rzymie niewolnicy obdarowani wolnością przez pana lub wykupieni z niewoli, obywatele z ograniczonymi prawami wyborczymi (m.in. brak biernego prawa wyborczego)
start learning
wyzwoleńcy

You must sign in to write a comment