Rzym - najważniejsze daty cz.1

5  1    28 flashcards    GentleMick
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Tradycyjna data założenia Rzymu przez Romulusa
start learning
753 p.n.e
Okres królewski w dziejach Rzymu
start learning
753-509 p.n.e
Wygnanie króla Tarkwiniusza Pysznego - początek Republiki rzymskiej
start learning
509 p.n.e
Okres republiki w dziejach Rzymu
start learning
509-30 p.n.e
Bunt plebejuszy i ustanowienie urzędu trybuna ludowego
start learning
494 p.n.e
Spisanie tzw. prawa XII tablic
start learning
449 p.n.e
Pełne zrównanie plebejuszy z patrycjuszami.
start learning
300 p.n.e
Zakończenie podboju Italii przez Rzym
start learning
264 p.n.e
Trzy wojny punickie
start learning
264-146 p.n.e
Podbój państw hellenistycznych przez Rzym
start learning
146-30 p.n.e
I wojna punicka
start learning
264-241 p.n. e Zdobycie przez Rzym kartagińskich posiadłości na Sycylii, Sardynii I Korsyce, Kartagina zobowiązana do zwolnienia jeńców wojennych i zapłacenia Rzymowi kontrybucji
II wojna punicka
start learning
218-201 p.n. e Zajęcie przez Rzym południowego półwyspu Iberyjskiego i całej Sycylii. Kartagina państwem zależnym od Rzymu -zakaz prowadzenia wojen bez zgody Rzymu -Ograniczenie floty do 10 okrętów
III wojna punicka
start learning
149-146 p.n. e Dążenie Rzymu do unicestwienia Kartaginy -Zburzenia miasta Kartaginy -Utworzenie rzymskiej prowincji Afryki
W którym roku został podbity obszar Galii Zaalpejskiej
start learning
W 51 p.n.e
Kiedy została podbita Macedonia
start learning
w 148 p.n.e
Kiedy została podbita cała Hiszpania i półwysep Azja Mniejsza
start learning
w 133 p.n.e
W którym roku została podbita Syria
start learning
w 64 p.n.e
Kiedy Podbito Egipt
start learning
w 30 p.n.e
Kiedy podbito Galię Przedalpejską
start learning
w 80 p.n.e
Reformy agrarne Grakchów
start learning
133-121 p.n. e Tyberiusz Grakch pragnął ograniczyć wielkość ziemi publicznej dzierżawionej przez zamożnych obywateli, a uzyskane grunty nadać zrujnowanym chłopom. Tyberiusz piastował urząd Trybuna ludowego, zamordowanego go.
Rozszerzenie Rzymskiego obywatelstwa na mieszkańców Półwyspu Apenińskiego i Italii Północnej
start learning
90-49 p.n.e
Początek wojny domowej(Cezar przekracza Rubikon)
start learning
49 p.n.e
Cezar dożywotnim dyktatorem
start learning
45 p.n.e
Zamordowanie Cezara
start learning
44 p.n.e
Zwycięstwo Oktawiana w bitwie pod Akcjum
start learning
31 p.n.e
Przejecie pełni władzy przez Oktawiana -początek cesarstwa Rzymskiego(pryncypat)
start learning
30-27 p.n.e
Kiedy i między kim zawarto I triumwirat
start learning
W 60 p.n. e między Pompejuszem, Cezarem i Krassusem
Kiedy i między kim zawarto II triumwirat
start learning
W 43 p.n. e między Oktawianem, Markiem Antoniuszem i Markiem Lepidusem

You must sign in to write a comment