unit 7 lesson 1

 0    30 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem pewien, że...
start learning
I'm sure that...
Nie sądzę, że...
start learning
I don't really think that...
Może...
start learning
Perhaps...
Pewnego dnia...
start learning
One day...
Myślę, że zarobi fortunę.
start learning
I think that he will make a fortune.
Być może stanie się sławny i będzie podróżował po świecie.
start learning
Perhaps he will become famous and he will travel round the word.
Myślę, że nie będzie szczęśliwy, więc nie zostanie w mieście.
start learning
I think that he won't be happy so he won't stay in the city.
Ona wyjdzie za mąż i będzie miała rodzinę.
start learning
She will get married and she will have a family.
I nie będzie już musiał pracować.
start learning
And he won't have to work anymore.
Myślę, że się nie będzie nudził.
start learning
I think that he won't get bored.
Nie zgadzam się.
start learning
I disagree.
Myślę, że przeprowadzi się do miasta.
start learning
I think that he will move to the city.
Nie sądzę, żeby jutro padało.
start learning
I don't really think that it will rain tomorrow.
pobrać się
start learning
get married
mieć rodzinę
start learning
have a family
zrobić fortunę
start learning
make a fortune
przenieść się do miasta
start learning
move to the city
dostać pracę
start learning
get a job
stać się sławnym
start learning
become famous
Nie zarobi fortuny.
start learning
He won't make a fortune.
On dostanie pracę.
start learning
He will get a job.
Nie stanie się sławny.
start learning
He won't become famous.
Naprawdę nie sądzę, że zarobię fortunę.
start learning
I don't really think that I will make a fortune.
Pewnego dnia stanę się sławny.
start learning
One day, I will become famous.
Być może wyjdę za mąż.
start learning
Perhaps, I will get married.
Jestem pewien, że nie przeprowadzę się do miasta.
start learning
I'm sure that I won't move to the city.
Myślę, że dostanę pracę.
start learning
I think that I will get a job.
podróż
start learning
travel
dyrektor
start learning
headmaster
wioska
start learning
village

You must sign in to write a comment