Unit 6.1. (02.2019)

 0    10 flashcards    annasokol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
annoyed
I was annoyed with him for being so late.
start learning
zirytowany
Byłem zirytowany jego spóźnieniem.
embarassed
Have you ever been really embarassed?
start learning
Zawstydzony
Czy kiedykolwiek byłeś naprawdę zawstydzony?
confusing
What sorts of things do you find confusing?
start learning
mylące, dezorientujące
Jakie rzeczy są dla Ciebie dezorientujące?
anger
With destruction therapy you use your anger to destroy something in a controlled way.
start learning
złość
W terapii destrukcyjnej wykorzystujesz swój gniew, by zniszczyć coś w kontrolowany sposób.
chat sb up
I met my ex boyfriend when he chatted me up in a bar.
start learning
flirtować, podrywać kogoś
Spotkałam swojego chłopaka kiedy poderwał mnie w barze.
settle down
We are planing to settle down.
start learning
ustatkować się
Planujemy się ustatkować.
take off
The receptionist told me to take my tie.
start learning
zdjąć coś
Recepcjonistka powiedziała mi, żebym zdjął krawat.
go off sth/sb
Then I got bored and went off him.
start learning
przestać coś/ kogoś lubić
Znudziłam się i przestałam go lubić.
try sth on
Itried the suit on.
start learning
zmierzyć coś
Zmierzyłem garnitur.
shut down
I need to shut the computer down.
start learning
wyłączyć, zamknąć
Muszę wyłączyć komputer.

You must sign in to write a comment