unit 4 Tymek

 0    37 flashcards    asstenclik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuka
start learning
Art
biologia
start learning
Biology
angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
informatyka
start learning
IT
matematyka
start learning
Maths
WF (wychowanie fizyczne)
start learning
PE (physical education)
język polski
start learning
Polish
zmieniać buty
start learning
change shoes
ściągać na sprawdzianie
start learning
cheat in test
śmiecić
start learning
drop litter
odawać książki do biblioteki z opuźnieniem /na czas
start learning
return your library books late / on time
uczyć się do egzaminu
start learning
study for the exams
używać telefonu komórkowego na lekcji
start learning
use your mobile in class
nie martw się
start learning
don't worry
powinienem / powinnam porozmawiać z...
start learning
I'd better talk to...
robię wszystko co w mojej mocy
start learning
Im doing my best
bardzo mi przykro
start learning
I'm ever so sorry
udzielam ci ostrzeżenia
start learning
I'm giving you warnings
przepraszam Pana / Panią
start learning
I sorry sir /miss
to ważne by przestrzegać reguł szkoły
start learning
it's important to follow the school rules
tak proszę pana /panią
start learning
yes, sir/miss
musisz...
start learning
you must...
nie wolno ci
start learning
you mustn't
plac zabaw
start learning
playground
korytarz
start learning
a corridor
stołówka
start learning
a canteen
biblioteka
start learning
a library
pokój nauczycielski
start learning
teachers' room
sala gimnastyczna
start learning
a gym
sekretariat
start learning
secretary's office
boisko sportowe
start learning
pitch
klasa szkolna
start learning
classroom
szatnia
start learning
cloakroom
pracownia komputerowa
start learning
computer room
pracownia biologiczno-chemiczna
start learning
laboratory
sklepik szkolny
start learning
tuck shop

You must sign in to write a comment