UNIT 1.22 - Economy & Government

 0    59 flashcards    agnieszkaszklarczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
government
start learning
rząd
economy
start learning
gospodarka
agriculture
start learning
rolnictwo
modern technology
start learning
nowoczesna technologia
market sector
start learning
sektor rynku
international trade
start learning
handel międzynarodowy
economic growth
start learning
wzrost gospodarczy
from abroad
start learning
z zagranicy
an alternative
start learning
alternatywa, możliwość
a tax
start learning
podatek
transport
start learning
transport
public money
start learning
publiczne pieniądze
a ministry
start learning
ministerstwo
a reform
start learning
reforma
a fund
start learning
fundusz
employment
start learning
zatrudnienie
unemployment
start learning
bezrobocie
a law
start learning
prawo
national insurance
start learning
ubezpieczenie społeczne
income
start learning
dochód
income tax
start learning
podatek dochodowy
a solution
start learning
rozwiązanie
economic situation
start learning
sytuacja gospodarcza
to develop
start learning
rozwijać się
to promote
start learning
promowa, pobudzać
to import
start learning
importować
to export
start learning
eksportować
to admit that
start learning
przyznać, że
to use
start learning
używać, wykorzystywać
to finance
start learning
finansować
to reduce
start learning
zredukować / zmniejszyć
to start a company
start learning
rozpocząć działalność, otworzyć firmę
to expand
start learning
rozbudowywać, rozszerzać działalność
foreign
start learning
zagraniczny, obcy
potential
start learning
potencjalny
Agriculture is developing thanks to modern technologies.
start learning
Rolnictwo rozwija się dzięki nowoczesnym technologiom.
The government is trying to promote international trade and economic growth in all market sectors.
start learning
Rząd stara się pobudzić handel międzynarodowy i wzrost gospodarczy we wszystkich sektorach rynku.
We can import materials from abroad or buy them here.
start learning
Możemy importować materiały z zagranicy lub kupić je tutaj.
These are the two alternatives.
start learning
To są dwie możliwości
I must admit that I prefer the second option.
start learning
Muszę przyznać, że wolę tę drugą opcję.
The taxes are low here, and we don't have to pay for transport.
start learning
Podatki są tutaj niskie i nie musimy płacić za transport.
They are using public money to finance this project.
start learning
Wykorzystują publiczne pieniądze, żeby sfinansować ten projekt.
The Ministry of Education is preparing a new reform.
start learning
Ministerstwo Edukacji przygotowuje nową reformę.
The government helps young people to open their own businesses.
start learning
Rząd pomaga młodym ludziom otworzyć własne biznesy/firmy.
They receive funds to finance them.
start learning
Otrzymują oni fundusze, żeby je finansować.
It's a good way to promote employment, and reduce unemployment.
start learning
To dobry sposób, żeby promować zatrudnienie i redukować bezrobocie.
There is a new law concerning international trade.
start learning
Jest nowe prawo odnośnie/dotyczące handlu międzynarodowego.
For the first six months, people who start their (own) companies don't have to pay national insurance / social security.
start learning
Przez pierwsze sześć miesięcy ludzie, którzy otwierają swoje (własne) firmy, nie muszą płacić ubezpieczenia społecznego.
Income tax is lower too.
start learning
Podatek dochodowy jest również niższy.
The government is trying to help companies.
start learning
Rząd stara się pomóc firmom.
It's a good solution.
start learning
To jest dobre rozwiązanie.
We have to start exporting our products to foreign countries.
start learning
Musimy zacząć eksportować nasze produkty do innych krajów / za granicę.
We were thinking about France.
start learning
Myśleliśmy o Francji.
We need someone who speak French.
start learning
Potrzebujemy kogoś, kto umie mówić po francusku.
We have to do something to improve the economic situation.
start learning
Musimy zrobić coś, aby poprawić sytuację gospodarczą.
Are you planning to export your products?
start learning
Czy macie zamiar eksportować wasze produkty?
Actually, I was going to ask you about it.
start learning
Właściwie miałem cię o to zapytać.
Do you think that it's a good idea?
start learning
Czy uważasz, że to dobry pomysł?
If we don't expand, we will lose a lot of potential clients.
start learning
Jeśli nie rozszerzymy naszej działalności, stracimy wielu potencjalnych klientów.

You must sign in to write a comment