TOUGH 18c

 0    58 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

ich wünsche mir
start learning
přeji si (MNEMO přeji mi)

DAS Zertifikat
start learning
certifikát

extrémní, "hustý"

gründlich
start learning
důkladný

die Wahlen
start learning
volby

ich wähle
start learning
volím

e Schale /šále/
start learning
slupka, miska

(ab) schälen
start learning
oloupat

s Werkzeug
start learning
nástroj

číst - jen jedno S

Das war's.
start learning
To je vše. (Při nákupu)

das Gewinde
start learning
závit

das Gerüst
start learning
lešení

ZUFÄLLIG. Hast du zufällig?
start learning
náhodou

a sice

die Abmessungen
start learning
rozměry (Dimensions)

míra, měřítko, rozměr

měření, měřená hodnota

er hat Jn geschlagen, sie haben die Russen geschlagen
start learning
porazil koho

die Anderen
start learning
(ti) ostatní

s Bein, die Beine
start learning
nohy (pl)

r Arm, die Arme
start learning
paže (pl)

člověk (obecně), muž

r Preis, die Preise
start learning
ceny

öffentlich
start learning
veřejný

r Arzt, die Ärzte
start learning
doktoři (pl)

s Verb, die Verben
start learning
slovesa

s Gefrierfach, (s Tiefkühlfach)
start learning
mrazák

jakýkoli

šíje (bloknutý krk), mnemo NECK

parky (pl)

beneiden - beneidete - hat beneidet (prav)
start learning
závidět

drannehmen
start learning
vyvolat, vyzvat k odpovědi; vzít na řadu

da bin ich froh
start learning
tak to jsem rád

r Block, die Blöcke
start learning
bloky (pl)

verlehrnen
start learning
odnaučit se, zapomenout

verschütten
start learning
rozlít, vysypat

nasypat (uhlí), nalít, vychrstnout; leje (prší)

das Lorbeerblatt, r Lorbeer
start learning
bobkový list

die Blätter
start learning
listy (pl)

treten /er tritt/ trat - hat/ist getreten
start learning
kopnout, šlápnout, šlapat (JEDNO T kromě tvaru 3. os)

Wo soll ich mich hinsetzen? Wohin soll ich mich setzen?
start learning
Provázanost wohin? Wo... hinsetzen?

tedy vlastně KAM, NĚKAM, SMĚR (TAM, PRYČ)

der Aufständischer
start learning
povstalec

anreisen, verreisen (er ist angereist, er ist verreist)
start learning
přicestovat, odcestovat

selbst gemachte Brot
start learning
home made

hinterhältig, heimtückisch, hinterlistig
start learning
záludný, lstivý, neupřímný

vyzvednout peníze; sejmout (pokličku, sluchátko, karty z balíčku)

zrušit (nařízení, zákon, uzávěru)

1 Tag, 2 Tage
start learning
den, dny

Vermieter - Untermieter
start learning
Pronajímatel - podnájemník

du wächst
start learning
ty rosteš

zu Gott beten. BETEN - BETETE - HAT GEBETET (PRAV.)
start learning
modlit se

BITTEN- BAT - HAT GEBETEN
start learning
prosit

BIETEN - BOT - HAT GEBOTEN
start learning
nabízet

Bei Wahlen wählt man
start learning
U voleb se volí

Die Schale schält man
start learning
Slupka se loupe

Die Blühten blühen
start learning
Květy kvetou


You must sign in to write a comment