the education system

 0    18 flashcards    juliannajagiello
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
certyfikat, świadectwo
start learning
certificate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor / zastępcą dyrektora
start learning
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
Dyrektor szkoły / głównym (AME) / dyrektor / dyrektorka
start learning
head teacher/principal (AmE)/headmaster/headmistress
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
start learning
mixed-ability class
fakultatywny, nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program szkolenia / nauczania
start learning
syllabus/curriculum
kadra nauczycielska
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable

You must sign in to write a comment