test angielski

 0    151 flashcards    magdalenabeta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żenujący, zawstydzający
start learning
embarrassing
porwanie
start learning
car-jacking
ukąszony
start learning
stung
osa
start learning
wasp
rozbierać, opuszczać
start learning
pull-down
polerowana, wtarła
start learning
rubbed
pośladek
start learning
bottom
niecierpliwy
start learning
impatient
niezdecydowany
start learning
indecisive
strach
start learning
fear
kształt
start learning
shape
raczej
start learning
rather
cieszyć się
start learning
enjoy
niewidzialny
start learning
invisible
rozpoznać
start learning
recognize
nadużywanie
start learning
overuse
polepszyć
start learning
improve
jakość, cecha charakterystyczna
start learning
quality
lepsze zarządzanie czasem
start learning
better time menagment
pamięć, przeżycia, zdjęcia
start learning
memory
audycja, przesłuchanie
start learning
audition
przydomowego, z tyłu domu
start learning
backyard
udać
start learning
pretend
kije, patyki
start learning
sticks
podziwiać
start learning
admire
serowy, tandetny, szczery
start learning
cheesy
gardzić
start learning
despise
dorastać/rosnąć
start learning
grow up
okres
start learning
period
cały
start learning
entire
przerażające doświadczenie
start learning
frightening experience
pod, poniżej
start learning
underneath
łódź wiosłowa
start learning
rowing boat
wywiad
start learning
interview
skrajny
start learning
extreme
najnowszy
start learning
latest
Ankieterzy, osoba prowadząca wywiad
start learning
interviewers
śmiercionośny
start learning
deadly
szukający pracy
start learning
job - seekers
dziwaczny
start learning
bizarre
podejmować szybko decyzję
start learning
think on their feet
niedawny absolwent
start learning
recent graduate
bezrobotny
start learning
unemployed
pracodawcy
start learning
employers
błyskotliwy
start learning
brilliant
tylko, zaledwie
start learning
merely
podejście
start learning
approach
wymagający
start learning
demanding
pozostawiony
start learning
stranded
Pionierzy
start learning
pioneers
współfinansujący
start learning
co - funder
pokazowo, znakomicie
start learning
famously
okrutny
start learning
cruel
osób poszukujących pracy
start learning
job seekers
rozważać
start learning
consider
nagle
start learning
suddenly
udać
start learning
pretend
trzepotanie
start learning
flapping
gdakanie
start learning
clucking
ani
start learning
neither
łowcy głów
start learning
headhunter
agencja rekrutująca
start learning
recruitment agency
przyznać
start learning
admit
istotnie, zasadniczo
start learning
essentially
okazja / możliwość
start learning
opportunity
bystry
start learning
smart
speszony
start learning
flusterd
zmiażdżyć
start learning
crush
raczej
start learning
rather
wypaść w trakcie rozmowy
start learning
perform in an interview
zależeć od
start learning
depend
rodzaj
start learning
sort
Największe
start learning
greatest
złapać, utknąć
start learning
get catch, got caught
dość przerażające
start learning
pretty scary
winda
start learning
lift
stresujący, wykończony nerwowo
start learning
nerve - racking
krytykując
start learning
criticizing
wątpliwości
start learning
doubts
przynieść
start learning
bring
niewłaściwie
start learning
inappropriately
w czasie / podczas
start learning
during
pospolity
start learning
common
gafy, błąd
start learning
blunders
nawyk / przyzwyczajenie
start learning
habit
niezdolność
start learning
inability
zapewne
start learning
surely
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
zawierać
start learning
include
uprzednio
start learning
beforehand
roztargnienie
start learning
distraction
fałszować
start learning
fiddle
łyk
start learning
sip
treść
start learning
contents
niewybaczalny
start learning
inexcusable
część
start learning
section
podziały
start learning
divisions
oświadczenie, komunikat
start learning
statement
zakłopotany, skołowany
start learning
stumped
badania
start learning
research
koncentruje
start learning
focused
odwracać uwagę
start learning
get side-tracked
koledzy z pracy
start learning
colleagues
zachować pozytywne nastawienie podczas wywiadu
start learning
maintain a positive attitude throughout the interview
aktualny
start learning
current
nie móc
start learning
can’t stand
niemiły, nieprzyjemny
start learning
unpleasant
warunki
start learning
terms
znajomy
start learning
familiar
zatrudnienie
start learning
employment
albo
start learning
either
na pamięć
start learning
by heart
wyglądac, wydawać się
start learning
appear
ostatnio
start learning
recently
publikuje
start learning
publishes
w tym
start learning
including
zagrał główną rolę
start learning
has starred
odnoszący sukcesy
start learning
successful
najszczęśliwsza pamięć
start learning
happiest memory
największy strach
start learning
greatest fear
przyjecie w przebraniach
start learning
fancy dress party
bandaże
start learning
bandages
Zwroty
start learning
phrases
kilka
start learning
several
wystarczającej ilości snu
start learning
getting enough sleep
stracił kontakt
start learning
lost touch
z powrotem w czasie
start learning
back in time
zestaw płyt
start learning
box set
nieudany
start learning
missed
ukazywać się/wychodzić
start learning
come out
wygląd
start learning
appearance
najwcześniejsze wspomnienie
start learning
earliest memory
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
przepraszam
start learning
say sorry to
ubiegania się o
start learning
applying for
najnowszy trend
start learning
the latest trend
śmiertelnie poważnie
start learning
deadly serious
oddzielenie
start learning
separating
gdzie jeszcze
start learning
where else
bezludna wyspa
start learning
desert island
zawody
start learning
professions
pionierzy wczesni
start learning
early pioneers
twarzą w twarz z kandydatem
start learning
faced once with a candidate
Odgłosy
start learning
noises
niefortunny appilcant
start learning
unfortunate appilcant
wybór kandydatów
start learning
selecting candidates
stosuje się przy użyciu
start learning
is used by use
zdobycie pracy
start learning
getting the job
nowoczesny świat biznesu
start learning
modern buisness world
przetrwanie
start learning
survival
zależy od tego, jakiego rodzaju dinozaura
start learning
depend on what sort of dinosaur

You must sign in to write a comment