szkoła rozszerzony

 0    90 flashcards    szalonaskrzypaczka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
praca licencjacka
start learning
dissertation
dziekan
start learning
dean
akademik
start learning
dorm/halls
studia podyplomowe
start learning
postgraduate course
publikacja naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
praca semestralna
start learning
term paper
praca magisterska
start learning
thesis
czesne
start learning
tuition
student 1-3
start learning
undergraduate
zajęcia praktyczne
start learning
workshop
Nauki humanistyczne
start learning
Humanities
językoznawstwo
start learning
linguistics
nauki społeczne
start learning
social sciences
zastępca szefa
start learning
deputy head
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
realizują program nauczania
start learning
follow the curriculum
Zdolność mieszanej klasy
start learning
mixed-ability class
uczeń
start learning
schoolchild
cyrkiel
start learning
compass
segregator
start learning
file/ring binder
teczka
start learning
folder
dziurkacza
start learning
hole punch
wieczne pióro
start learning
fountain pen
spinacz
start learning
paperclip
ekierka
start learning
set square
temperówka
start learning
pencil sharpener
zszywacz
start learning
stapler
analizować
start learning
analyse
wykres
start learning
graph
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
start learning
source texts
próbówka
start learning
test tube
Napisać eksperymentu
start learning
write up an experiment
Zdolności
start learning
abilities
Wyniki w nauce
start learning
academic results/achievements
poziom nauczania
start learning
academic standards
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
średnia
start learning
average
mol książkowy
start learning
bookworm
wybitny
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
mądrala
start learning
know-it-all
wybitne oceny
start learning
outstanding grades
wyznaczenia celów
start learning
set targets
kujon
start learning
swot
sprawdzać frekwencję
start learning
take attendance
nadpobudliwość
start learning
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
kamery CCTV
start learning
cctv camera
ściągi
start learning
crib notes/cheat notes
dyslektyczny
start learning
dyslexic
wydalić ze szkoły
start learning
expel sb from school
wyrzucić kogoś
start learning
throw sb out
wydalenie ze szkoły
start learning
expulsion
indywidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
wykroczenie
start learning
offence
pokonać problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
specjalne edukacyjne potrzeby
start learning
specjal educational nedds
słabsze obszary
start learning
weaker areas
ocenianie
start learning
assessment
Egzamin zewnętrzny
start learning
external exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
egzamin gimnazjalny
start learning
gcse
Średnia ocen
start learning
grade point average
Egzamin próbny
start learning
mock exam
egzaminy z poprzednich lat
start learning
past papers
złoŜenie / powtarzanie egzaminu
start learning
resit/retake an exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
klub zainteresowań
start learning
afterschool club
rozwijać artystycznie
start learning
develop artistically
rozwijanie umiejętności interpersonalnych przywódczych /
start learning
develop leadership/interpersonal skills
szkolenia pierwszej pomocy
start learning
first aid training
dobrowolny
start learning
voluntary
nadrabiać zaległości
start learning
catch up on
dogonić
start learning
catch up with
rezygnują ze szkoły
start learning
drop out of school
zaległości z pracy w szkole
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
przyswajać
start learning
take in
pracować po nocach
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
fell out of your depth
znać od podszewki
start learning
know sth inside out
zdać egzamin śpiewająco
start learning
pass an exam with flying colours

You must sign in to write a comment