Świat przyrody cz. II

 0    159 flashcards    piotrmarciniak0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczekać
start learning
bark
gryźć
start learning
bite
brzęczeć
start learning
buzz
karmić
start learning
feed
miauczeć
start learning
miaow
ryczeć
start learning
roar
podrapać
start learning
scratch
hodować zwierzęta
start learning
breed animals
tresować psa
start learning
train a dog
zniszczenie
start learning
destruction
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
głód
start learning
famine
pożar buszu
start learning
bush fire
pożar lasu
start learning
forest fire
powódź
start learning
flood
huragan
start learning
hurricane
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
wulkan
start learning
volcano
zniszczyć
start learning
destroy
wybuchnąć (o wulkanie)
start learning
erupt
zalać, zatopić
start learning
flood
grzechotać, stukotać
start learning
rattle
zatrząść się
start learning
shake
umierać z głodu
start learning
starve
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
the river burst its banks
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
aerozol
start learning
aerosol
atmosfera
start learning
atmosphere
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
spaliny
start learning
cer exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
węgiel
start learning
coal
ochrona przyrody/środowiska
start learning
conservation
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
konsumpcja
start learning
consumption
wylesienie, deforestacja
start learning
deforestation
jednorazowego użytku
start learning
disposable
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
energooszczędny
start learning
energy-saving
środowisko naturalne
start learning
environment
dotyczący środowiska
start learning
environmental
ekolog
start learning
environmentalist
wymarły (o gatunku)
start learning
extinct
wyginięcie, wymieranie
start learning
extinction
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of/ at risk of extinction
na granicy wymarcia
start learning
on the brink of extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
globalne ocieplenie
start learning
global warming
grawitacja
start learning
gravity
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
siedlisko (gatunku), habitat
start learning
habitat
gorąco, ciepło
start learning
heat
przemysł
start learning
industry
wysypisko śmieci
start learning
landfill/ dump
ołów
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
zasoby naturalne
start learning
natural resources
wyciek ropy
start learning
oil spill
organiczny, naturalny
start learning
organic
nadmierny połów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
start learning
safe for the ozone layer
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
zanieczyszczenie ziemi
start learning
soil pollution
zanieczyszczenie wody
start learning
water pollution
gatunek chroniony
start learning
protected species
las deszczowy, las tropikalny
start learning
rainforest
ponowne przetwarzanie zużytych produktów
start learning
recycling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
smog
start learning
smog
para
start learning
steam
nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
rolnictwo zrównoważone
start learning
sustainable agriculture
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
naruszający równowagę ekologiczną
start learning
unsustainable
pływowy
start learning
tidal
przypływ, odpływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultra-violet radiation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wchłaniać
start learning
absorb
palić, spalać
start learning
burn
umożliwiać
start learning
enable
wytwarzać
start learning
generate
topnieć
start learning
melt
zanieczyszczać
start learning
pollute
chronić
start learning
protect
ponownie przetwarzać
start learning
recycle
oszczędzać
start learning
save
podtrzymywać, utrzymywać
start learning
sustain
wymierać
start learning
become extinct
palić śmieci
start learning
burn rubbish
wycinać lasy
start learning
cut forests
niszczyć środowisko
start learning
demage the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
produkty ekologiczne
start learning
environmentally friendly products
wytwarzać dwutlenek węgla
start learning
generate CO2
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
zostawić odkręcony kran
start learning
leave the water running
przenikać przez atmosferę
start learning
pass through the atmosphere
sprzątać śmieci
start learning
pick up litter/ clean up litter
wskazywać coś, zwrócić uwagę na coś
start learning
point sth out
zapobiegać globalnemu ociepleniu
start learning
prevent global warming
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
chronić dziką przyrodę
start learning
protect wildlife
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
start learning
reduce the emissions of greenhouse gases
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać wodę
start learning
save water
segregować śmieci
start learning
sort rubbish
wyrzucić coś
start learning
throw sth out
wyłączyć światło
start learning
turn off the light
marnować energię
start learning
waste energy
marnować zasoby
start learning
wasting resources
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
energia
start learning
energy
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
energia nuklearna
start learning
nuclear energy
energia odnawialna
start learning
renewable energy
źródło energii
start learning
source of energy
całkowite zużycie energii
start learning
total energy consumption
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
energia elektryczna z hydroelektrowni
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
ropa naftowa
start learning
oil/petroleum
energia elektryczna
start learning
electric power
energia słoneczna
start learning
solar energy
energia wodna
start learning
water power
energia wiatrowa
start learning
wind power
elektrownia
start learning
power station/ power plant
elektrownia hydroelektryczna
start learning
Hydroelectric power station
baterie słoneczne
start learning
solar battery
farma wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa, wiatrak
start learning
wind turbine
być wzorowanym na czymś
start learning
be modeled on sth
spalać paliwo
start learning
burn fuel
spalać benzynę
start learning
burn petrol
wytwarzać energię
start learning
generate/produce energy
odbijać światło
start learning
reflect light
magazynować wodę
start learning
store water
kometa
start learning
comet
meteor
start learning
meteor
planeta
start learning
planet
satelita
start learning
satellite
wszechświat
start learning
universe

You must sign in to write a comment