Survillance kartkowka marzec 3

 0    68 flashcards    gosiek76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
zniechęca do przestępstwa
start learning
deterrent to crime
autorytety
start learning
the authorities
przechowywać informacje
start learning
store the information
na czas nieokreślony
start learning
indefinitely
tablica rejestracyjna
start learning
number plate
rozpoznawanie umożliwia
start learning
recognition enables
monitorowanie
start learning
to monitor
zapisuj informacje o swoich nawykach i ruchach
start learning
record information about ouer habits and movements
monitorowanie danych użytkownika
start learning
user-data monitoring
aplikacje
start learning
applicances
wysyła dane do producentów i firm
start learning
sends data to manufacturers and businesses
śledzenie telefonu komórkowego
start learning
mobile phone tracking
może śledzić
start learning
can keep track of
dowolna lokalizacja osoby
start learning
any individual’s location
technologia rozpoznawania twarzy
start learning
facial recignition technology
potrafi zidentyfikować każdą osobę
start learning
can identify any individual
dostęp do danych
start learning
accesses data
Oprogramowanie uzyskuje dostęp do danych o osobie za pośrednictwem serwisów społecznościowych
start learning
Software then accesses data about the person via social networking websites
kamery monitorujące
start learning
surveillance cameras
dozór / nadzór/ inwigilacja
start learning
surveillance
technologia nadzoru
start learning
surveillance technology
utrzymanie bezpieczeństwa lub naruszenie prywatności
start learning
keeping up safe or an invasion of privacy
kamery CCTV
start learning
cctv camera
potencjalni przestępcy
start learning
potential criminals
ich działanie może zostać sfilmowane, a to działa odstraszająco na przestępstwo
start learning
their action might be filmed and this acts as a deterrent to crime
zidentyfikować
start learning
identify
uzyskanie informacji
start learning
to obtain information
uznanie, docenienie
start learning
recognition, appreciation
płyta
start learning
record
zezwolenie
start learning
permit
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
apelacja
start learning
appeal
śledzić
start learning
to follow
śledzić
start learning
keep track
obserwować
start learning
monitor
odstraszający
start learning
deterrent
próbnik
start learning
tester
mikroczip
start learning
micro chip
mają na celu zapobieganie oszustwom związanym z kartami kredytowymi
start learning
are designed to prevent credit card fraud
rozpoznanie pomaga
start learning
recognition helps
śledzić skradzione samochody
start learning
to keep track of stolen cars
aparat telefoniczny, aby zrobić zdjęcie złodzieja
start learning
phone camera to take photo of the thief
obywatel
start learning
a citizen
osoba przestrzegająca prawo
start learning
a law-abiding person
uczciwy człowiek
start learning
honest person
naprawdę uważam karty kredytowe powinny być zakazane
start learning
I really think credit cards should be banned
może się zdarzyć
start learning
likely to happen
Nie jestem tego taki pewien
start learning
I’m not so sure
Zgadza się
start learning
That’s right
Wydaje mi się, że cierpią ludzie o niższych dochodach
start learning
It seems to me that it’s the people on lower incomes that suffer
to wystarczy
start learning
it is enough
Nie jestem pewien, czy banowanie kart kredytowych jest odpowiedzią
start learning
I’m not sure that banning credit cards is the answer
Ok, ale jak widzę twój punkt widzenia, wkrótce nastąpi kolejny kryzys kredytowy
start learning
Ok, but the way I see your point, there will be another credit crisis soon
Nie zgadzam się z tobą
start learning
I don’t agree with you
wstrząśnięty
start learning
thrilled
żenujący
start learning
embarrassing
uznanie
start learning
recognition
nad ksiezycem
start learning
over the moom
zafascynowany
start learning
fascinated
niezgrabny
start learning
awkward
uspokojony
start learning
relieved
pod wrażeniem
start learning
impressed
trzęsąc się jak liść
start learning
shaking like a leaf
sfrustrowany
start learning
frustrated
żałuję, że ziemia nie będzie
start learning
wished the earth would
połknąć mnie
start learning
swallow me up
sprawiła, że ​​moja kolej żołądka
start learning
made my stomach turn

You must sign in to write a comment