state and society

 0    54 flashcards    piotrspetany
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć prawo do głosowania
start learning
be eligible to vote
gabinet, rząd
start learning
cabinet
prowadzić kampanię wyborczą
start learning
campaign
gospodarka kapitalistyczna
start learning
capitalist/capitalistic economy
oddać głos
start learning
cast a vote
izba(parlamentu)
start learning
chamber
wprowadzić nową politykę
start learning
come up with a policy
reżim komunistyczny
start learning
communist regime
prawa konstytucyjne
start learning
constitutional rights
debatować
start learning
debate
demokratyczny kraj
start learning
democratic country
federacja
start learning
federation
stworzyć koalicję
start learning
from a coalition
wybory powszechne
start learning
general election
dojść do władzy
start learning
get into power
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rządzić krajem
start learning
govern the country
głowa państwa
start learning
head of state
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Izba Lordów
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
House of Representatives
Dom Kongresu
start learning
House of Congress
król/królowa
start learning
king/queen
poseł do Parlamentu
start learning
Member of Parliament
hymn narodowy
start learning
national anthem
parlament
start learning
parliament
demokracja parlamentarna
start learning
parliamentary democracy
uchwalić prawo
start learning
pass a law
partia polityczna
start learning
political party
skandal polityczny
start learning
political scandal
polityk
start learning
politician
lokal wyborczy
start learning
polling station
prezydent
start learning
president
Wybory prezydenckie
start learning
presidential election
premier
start learning
prime minister
ponownie kogoś wybrać
start learning
re-elect sb
Senat
start learning
Senate
pełnić czteroletnią kadencję
start learning
serve a four-year term
poglądy socjalistyczne
start learning
socialist views
kandydować do wyborów
start learning
stand for an election
Demokraci
start learning
the Democrats
Republikanie
start learning
the Republicans
głosować na kogoś
start learning
vote for sb
wygrać wybory
start learning
win an election
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
elektorat (obywatele z prawem głosu)
start learning
electorate
burmistrz
start learning
mayor
ubiegać się o urząd
start learning
run for office
rzecznik prasowy parti, specjalista od pr-u
start learning
spin doctor
ubiegać się o urząd/pozycję w wyborach
start learning
stand for an election
Amnesty International
start learning
Amnesty International
Greenpeace
start learning
Greenpeace
Unia Europejska
start learning
the European Union

You must sign in to write a comment