State and Society – Basic Polish Vocabulary

5  1    51 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer


kampania

wojna domowa

państwo


zbrodnia

demokracja


odkrycie

wybory

government
start learning
rząd

historia

independence
start learning
niepodległość

individual
start learning
jednostka

institution
start learning
instytucjaprzywódca

lewicowy

członek

naród

wiadomości

non-governmental organization (NGO)
start learning
organizacja pozarządowa

organization
start learning
organizacja

parliament
start learning
parlament

partia

paszport

pokój

ludzie

policja

polityka

politician
start learning
polityk

polityka

population
start learning
ludność

prezydent

prime minister (PM)
start learning
premier

publiczny


right-wing
start learning
prawicowy

społeczeństwo

podatki

rządzić

to have a right to sth
start learning
mieć prawo do czegoś

przegrać

głosować

wygrać

trade union
start learning
związek zawodowy

pogląd


republika

state and society
start learning
państwo i społeczeństwo


You must sign in to write a comment