Computers and Internet – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    46 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to turn on/boot up the computer
Ann turns on her computer the moment she wakes up.
start learning
włączać komputer
Anna włącza komputer tuż po przebudzeniu.
to turn off the computer
Did you remember to turn off the computer?
start learning
wyłączać komputer
Czy pamiętałeś wyłączyć komputer?
to check one's mail
Office workers check their mail a couple of times a day.
start learning
sprawdzać pocztę elektroniczną
Pracownicy biurowi sprawdzają pocztę kilka razy dziennie.
computer
The Wilsons have three computers at home.
start learning
komputer
Rodzina Wilsonów ma w domu trzy komputery.
to download
Young people download music and films from the Internet.
start learning
ściągać
Młodzi ludzie ściągają z internetu muzykę i filmy.
to surf the Internet
Is surfing the internet a waste of time?
start learning
surfować po Internecie
Czy serfowanie po Internecie jest stratą czasu?
to print
Could you print this article for me?
start learning
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
file
Susan lost all her files on the computer.
start learning
plik
Susan straciła wszystkie swoje pliki na komputerze.
document
You can send and receive electronic documents on your computer.
start learning
dokument
Możesz wysyłać i odbierać dokumenty na komputerze.
folder
Folders on your hard drive store files.
start learning
folder
Foldery na twardym dysku przechowują pliki.
at
start learning
“małpa” @
dot
start learning
“kropka”.
compose a message
My grandfather is learning how to compose messages.
start learning
utwórz wiadomość
Mój dziadek uczy się tworzyć wiadomości.
subject
You email should contain a subject.
start learning
temat
Twó email powinien zawierać temat.
reply
I received one hundred replies to my question.
start learning
odpowiedzieć
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
send
I usually send about twenty emails a day.
start learning
wysłać
Zazwyczaj wysyłam 20 maili dziennie.
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
start learning
wyjść
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
forward
Could you please forward me his email address?
start learning
przesłać dalej
Czy mógłbyś przesłać mi jego adres mailowy?
to hang/crash
I was working on something on the computer and suddenly it stopped responding and crashed.
start learning
zawiesić się
Pracowałam nad czymś gdy nagle komputer przestał działać i zawiesił się.
link
I can send you the links to some fantastic websites.
start learning
link
Mogę wysłać ci linki do fantastycznych stron internetowych.
to chat
I love to chat online with my virtual friends.
start learning
czatować
Uwielbiam "czatować" z moimi wirtualnymi przyjaciółmi.
password
I keep on forgetting my password.
start learning
hasło
Wciąż zapominam swoje hasło.
webpage
Welcome To The Official Webpage of Geography Department.
start learning
strona www
Witamy na stronie Wydziału Geografii.
browser
Google Chrome is my favourite browser.
start learning
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
search engine
Which search engine do you use?
start learning
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
start learning
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
to reset
Tom accidently reseted all his data.
start learning
zresetować
Tomek omyłkowo zresetował wszystkie swoje dane.
hard disk
Here are 10 ways to keep hard drives from failing.
start learning
dysk twardy
Oto 10 sposobów na uniknięcie awarii twardego dysku.
icon
You can download thousands of icons.
start learning
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
start learning
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
laptop
A lot of students bring their laptops to lectures.
start learning
laptop, notebook
Wielu studentów przynosi laptopy na wykłady.
computer game
Children are often addicted to playing computer games.
start learning
gra komputerowa
Dzieci często uzależniają się od gier komputerowych.
Random Access Memory (RAM)
start learning
pamięć operacyjna (RAM)
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
start learning
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
modem
start learning
modem
program/programme
start learning
program
antivirus program/programme
I would recommend bying a good antivirus programme.
start learning
program antywirusowy
Zalecałbym zakup dobrego programu antywirusowego.
mouse
I am thinking of buying a wireless mouse.
start learning
myszka
Myślę o zakupie myszki bezprzewodowej.
resolution
start learning
rozdzielczość (ekranu)
server
start learning
serwer
operating system
start learning
system operacyjny
keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
start learning
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
key
Could you tell me what happens if I press the key F1?
start learning
klawisz
Czy możesz mi powiedzieć co stanie się jeśli przycisnę klawisz F1?
screen
start learning
ekran
blog
Dave's blog has been visited by hundreds of people.
start learning
blog
Blog Davida odwiedziło setki osób.
computers and Internet
start learning
komputery i Internet

You must sign in to write a comment