sprawdzian 2

 0    120 flashcards    dominikajanicka5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antybiotyk
start learning
antibiotic
lodówka
Będziemy musieli kupić nową lodówkę.
start learning
refrigerator
We'll have to buy a new refrigerator.
jądrowy
start learning
nuclear
satelita
start learning
satellite
telewizja
Co dziś wieczorem dają w telewizji?
start learning
television
What's on the television tonight?
telefon komórkowy
start learning
mobile
komunikować
start learning
communicate
kredyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
start learning
credit
We bought a car on credit.
silnik
start learning
engine
aparat
Wziąłeś swój aparat?
start learning
camera
Did you take your camera?
maszyna
W "Terminatorze" maszyny przejmują władzę nad światem.
start learning
machine
In 'Terminator' machines take over the world.
myjnia
start learning
wash
karta
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
start learning
card
Can I pay with a credit card?
potęga
start learning
power
telefon
Ten telefon nie działa.
start learning
phone
This telephone is not working.
zakończenie
start learning
end
powietrze
start learning
air
miesiąc
start learning
month
każdy
start learning
each
nigdy
start learning
never
na
start learning
on
ostatni
start learning
last
często
start learning
often
tutaj
start learning
here
kilka
start learning
a few
zawsze
start learning
always
daleko
start learning
far
tam
start learning
there
wszystko
start learning
everything
w
start learning
in
nowy
start learning
new
teraz
start learning
now
co
start learning
what
mieć
start learning
to have
być
start learning
to be
stary
start learning
old
ale
start learning
but
życie
start learning
life
który
start learning
which
my
start learning
we
gdzie
start learning
where
dlaczego
start learning
why
chcieć
start learning
to want
rzecz
start learning
a thing
tydzień
start learning
week
słowo
start learning
word
jego
start learning
his
rok
start learning
year
z
start learning
with
on
start learning
he
przez
start learning
for
ich
start learning
their
przed
start learning
in front of
jak
start learning
how
to
start learning
this
jeden
start learning
one
trzy
start learning
three
taki
start learning
such
i
start learning
and
ja
start learning
I
ona
start learning
she
ty
start learning
you
na zewnątrz
start learning
outside
duży
start learning
big
bardzo
start learning
a lot
powiedział
start learning
said
gorący
start learning
hot
oni
start learning
they
musieć
start learning
must/have to - had to - had to
twój
start learning
your / yours
także
start learning
also
inne
start learning
another
dom
start learning
a house
chłopiec
start learning
boy
port
start learning
port
zdanie
start learning
sentence
albo
start learning
or
dużo
start learning
loads of
świetnie
start learning
excellently
ten, ta
start learning
This, the
niebezpieczeństwo
start learning
danger
kilka, niektóre
start learning
few, some
kiedy, gdy
start learning
when, where
nawet, równy
start learning
even, equal
ruszać, ruch
start learning
move, move
położyć
start learning
put
miał, mieliśmy
start learning
had, we had
także, za
start learning
Also, the
mówić, powiedzieć
start learning
speak, say
że, ten, tamten, to, który
start learning
that, that, that, that, that
małe
start learning
small
tylko, właśnie
start learning
only just
są, jesteś
start learning
are you
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
start learning
mean, stingy, malicious, mean
olbrzymi
start learning
enormous
forma, tworzyć
start learning
form, create
byli, byłeś
start learning
they were, were
powiedzieć
start learning
to say
myśleć, uważać
start learning
think, be careful
zaklęcie, literować
start learning
spell, spell
kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
start learning
when, where, because, as
dla, do, po
start learning
for, for, after
nazwa, nazwisko
start learning
name, surname
prawy, poprawny, dobry
start learning
right, correct, good
od, z
start learning
since, with
cóż, dobrze
start learning
Well, well
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
start learning
to, to, to, the, the, the, the, to, to
używać, użycie
start learning
use, use of
pomoc, pomagać
start learning
help, help
linia, lina, kolejka, rząd
start learning
line, rope, cable, government
przyczyna, powód, pot: ponieważ
start learning
cause, reason, sweat: because
być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
start learning
be in the past tense in the 1st and 3rd person singular
skręcić, zakręt, obrót
start learning
Turn, turn, turn
różnic się
start learning
differences in the
dłoń
start learning
hand
umieć, potrafić
start learning
able, able
koniec, kończyć
start learning
Finally, the end
komplet, grupa
start learning
set, group
grać, gra
start learning
play the game
wysoki, wysoko
start learning
high, high

You must sign in to write a comment