Słownictwo łacińskie: serce

 0    59 flashcards    mpogudz
print play test yourself
 
Question Answer
osierdzie
start learning
pericardium
osierdzie włókniste
start learning
pericardium fibrosum
więzadła mostkowo-osierdziowe
start learning
ligamenta sternopericardiaca
osierdzie surowicze
start learning
pericardium serosum
jama osierdziowa
start learning
cavum pericardii
zatoka poprzeczna osierdzia
start learning
sinus transversus pericardii
zatoka skośna osierdzia
start learning
sinus obliquus pericardii
serce
start learning
serce in Latin
Cor
podstawa serca
start learning
basis cordis
powierzchnia mostkowo-żebrowa
start learning
facies sternocostalis
powierzchnia przeponowa
start learning
facies diaphragmatica
powierzchnia płucna
start learning
facies pulmonalis
brzeg prawy
start learning
margo dexter
koniuszek serca
start learning
apex cordis
bruzda międzykomorowa (serca) przednia/tylna
start learning
sulcus interventricularis (cordis) anterior/posterior
bruzda wieńcowa
start learning
sulcus coronarius
przegroda międzykomorowa
start learning
septum interventriculare
przegroda przedsionkowo-komorowa
start learning
septum atrioventriculare
przegroda międzyprzedsionkowa
start learning
septum interatriale
beleczki mięśniowe
start learning
trabeculae carneae
wir serca
start learning
vortex cordis
mięśnie brodawkowate
start learning
musculi papillares
struny ścięgniste
start learning
chordae tendineae
trójkąty włókniste
start learning
trigona fibrosa
pierścienie włókniste
start learning
anuli fibrosi
mięsień sercowy (śródsierdzie)
start learning
myocardium
wsierdzie
start learning
endocardium
przedsionek prawy
start learning
atrium dextrum
mięśnie grzebieniaste
start learning
musculi pectinati
bruzda graniczna
start learning
sulcus terminalis
grzebień graniczny
start learning
crista terminalis
zatoka żył głównych
start learning
sinus venarum cavarum
dół owalny
start learning
fossa ovalis
rąbek dołu owalnego
start learning
limbus fossae ovalis
uszko prawe
start learning
auricula dextra
ujście żyły głównej górnej/dolnej
start learning
ostium venae cavae superiosis/inferiosis
guzek międzyżylny
start learning
tuberculum intervenosum
zastawka żyły głównej wieńcowej
start learning
valvula venae cavae coronarii
zastawka zatoki wieńcowej
start learning
valvula sinus coronarii
otwory żył najmniejszych
start learning
foramina venarum minimarum
komora prawa
start learning
ventriculus dexter
ujście przedsionkowo-komorowe prawe
start learning
ostium atrioventriculare dexterum
zastawka przedsionkowo-komorowa prawa
start learning
valva atrioventricularis dextra
grzebień nadkomorowy
start learning
crista supraventricularis
stożek tętniczy
start learning
conus arteriosus
ujście pnia płucnego
start learning
ostium trunci pulmonalis
zastawka pnia płucnego
start learning
valva trunci pulmonalis
mięsień brodawkowaty przedni/tylny
start learning
musculus papillaris anterior/posterior
mięśnie brodawkowate przegrodowe
start learning
musculi papillares septales
beleczka przegrodowo-brzeżna
start learning
trabecula septomarginalis
przedsionek lewy
start learning
atrium sinistrum
uszko lewe
start learning
auricula sinistra
zastawka otworu owalnego
start learning
valvula foraminis ovalis
ujście żył płucnych
start learning
ostia venarum pulmonalium
komora lewa
start learning
ventriculus sinister
ujście przedsionkowo-komorowe lewe
start learning
ostium atrioventriculare sinistrum
zastawka przedsionkowo-komorowa lewa
start learning
valva atrioventricularis sinistra
ujście aorty
start learning
ostium aortae
zastawka aorty
start learning
valva aortae

You must sign in to write a comment