słówka z lekcji

 0    324 flashcards    jacektomczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wynająć
start learning
rent
dostępne
start learning
available
pod warunkiem,
start learning
provided
ulotka
start learning
a leaflet
przyjazny
start learning
friendly
przyjemny
start learning
pleasant
przyjemny
start learning
enjoyable
dostępny
start learning
available
zaopatrzony
start learning
stocked
różnorodność
start learning
variety
kształtowanie cen
start learning
pricing
wynagrodzenie
start learning
fee
oszacować
start learning
assess
wysiłek
start learning
effort
wykorzystać
start learning
utilize
uzupełniać
start learning
replenish
dalej
start learning
further
wymagający
start learning
requird
parowy
start learning
steam
oskarżać
start learning
accuse
dostosować
start learning
adapt
przyznać
start learning
admit
wyregulować
start learning
adjust
przewidywać
start learning
anticipate
doceniać
start learning
appreciate
popieram
start learning
approve of
uniknąć
start learning
avoid
przyzwyczajony
start learning
accustomed
zawstydzony
start learning
ashamed
zdolny
start learning
capable
pewny
start learning
certain
zaniepokojony
start learning
concerned
zniechęcony
start learning
discouraged
znaleziono
start learning
found
zaznajomieni z
start learning
familiar with
cieszę się
start learning
glad about
posiadam
start learning
owe
dokładnie
start learning
closely
prośba
start learning
request
wniosek
start learning
motion
rozważać
start learning
to consider (doing)
Ogłoszenia
start learning
announcements
reklama
start learning
advert
zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
start learning
invitation
Invitations have been sent to all the guests.
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
start learning
significant
It is a significant change in our policy.
przyczyna / powód
start learning
cause
wycierać
start learning
wipe
zrozumiały
start learning
understandable
przerwać
start learning
interrupt
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
start learning
flat
You have a nice flat.
podsłuchać
start learning
overhear
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
doubt
There’s no doubt about it.
wrogi
start learning
hostile
dochody
start learning
incomes
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
start learning
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
wzrost / przyrost
start learning
increase
myśl
start learning
thought
mnóstwo
start learning
plenty
rozprzestrzenic
start learning
spread the
wskazany
start learning
indicated
wspomina
start learning
mentions
zdenerwowany
start learning
upset
walka
start learning
struggle
realizować
start learning
realise
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
start learning
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
powtarzać
start learning
repeat
odpowiedz
Otrzymałem sto odpowiedzi na moje pytanie.
start learning
reply
I received one hundred replies to my question.
zawiadomienie
start learning
notice
przekonać
start learning
convince
kłócić się
start learning
to quarrel
kaszleć
Mój mąż kaszlał tak głośno, że mnie obudził.
start learning
to cough
My husband was coughing so loudly that he woke me up.
upadek
start learning
collapse
Płuca
start learning
lungs
skinienie
start learning
nod
pilnie
start learning
urgently
pilny
Mary, szef cię szukał - mówił, że to pilne.
start learning
urgent
Mary, the boss was looking for you - he said it was urgent.
zapytanie ofertowe
start learning
enquiry
powitać
start learning
greet
choroba
start learning
disease
powiązany
start learning
related
świadomy
start learning
conscious
chłopak
start learning
lad
zbadać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
start learning
examine
We'll have to examine the matter carefully.
rzeczywiście
start learning
certainly
leczyć
start learning
treat
odmawiać
start learning
refuse
bezcelowy
start learning
pointless
przyczyna / powód
start learning
cause
chronić
start learning
protect
wpłynąć
start learning
affect
kumpel
Zac i Peter są kumplami od przedszkola.
start learning
mate
Zac and Peter have been mates since kindergarten.
ucierpieć
start learning
suffer
uwolnienie
start learning
release
wyczerpany
start learning
exhausted
nieprzytomny
start learning
unconscious
dwa tygodnie
Spędzimy dwa tygodnie u moich rodziców, a potem pojedziemy do Tajlandii.
start learning
fortnight
We'll spend a fortnight at my parents' and then we'll go to Thailand.
lek uspokajający
start learning
sedative
krewny
start learning
relative
gest
To jest prosty gest do zrobienia.
start learning
gesture
This is a simple gesture to make.
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
start learning
quite
The weather is quite nice today.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
start learning
quiet
Why are you always so quiet?
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
namawiać
start learning
persuade
rzadko
start learning
rarely
jęczmień
start learning
barley
zachęcenia
start learning
attract
spierać się
start learning
argue
walka
start learning
struggle
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
mimo że / chociaż
start learning
although
polepszyć
start learning
improve
zlew
start learning
sink
nie będe mógł
start learning
I will not be able to
informacja turystyczna
start learning
tourist information
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
prawie nie
start learning
hardly
wyśmienity
start learning
superb
treking
start learning
treking
gospodyni domowa
start learning
housekeeper
zamiatać
start learning
sweep
Pola
start learning
fields
zadrapanie
start learning
scratch
przysługa
start learning
favour
rzadko
start learning
rarely
wada
start learning
disadvantage
korzyść
start learning
advantage
stały
W wynagrodzeniach kierowców widoczny jest stały wzrost.
start learning
steady
You can see a steady rise in drivers' salaries.
tylny
Na tylnym zderzaku jest pęknięcie.
start learning
rear
There's a crack on the rear bumper.
porządny
Nikt porządny nie zrobiłby czegoś takiego!
start learning
decent
No decent person would do such a thing!
zwykły
start learning
usual
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
start learning
approach
I have a positive approach to life.
wychodzące
start learning
outbound
zakończyć pracę
start learning
call it a day
zachód słońca
start learning
sunset
walka
start learning
struggle
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
doubt
There’s no doubt about it.
wyrafinowany
start learning
sophisticated
niezwykły
start learning
unusual
dziwny
Tworzyli dziwną parę, ponieważ ona była niska, a on wysoki.
start learning
odd
They made an odd couple because she was short and he was tall.
popełnić
start learning
commit
dopuszczać
start learning
allow
wygląd
Ona bardzo dba o swój wygląd.
start learning
appearance
She cares a lot about her appearance.
wyczerpany
start learning
exhausted
osiągać
start learning
achieve
popełnić
start learning
commit
należeć
start learning
belong
egzekwowanie
start learning
enforcing
paczka
start learning
parcel
szczególny
start learning
particular
dokładny
start learning
accurate
najdalszy
start learning
furthest
okoliczności
start learning
circumstances
waluta
start learning
currency
deklarować
start learning
declarey
publicznie
start learning
publicly
saldo rachunku
start learning
balance
oświadczenie
złożyć oświadczenie
start learning
statement
to make/issue a statement
przymiotnik
start learning
adjective
wspomniano
Nie wspominaj o tym.
start learning
mentioned
Don't mention it.
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
start learning
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
żądanie
Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
start learning
request
We'll send you the information upon your written request.
przesłuchać
start learning
interrogate
otrzymać
start learning
receive
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
to take out a mortgage
nieistotny
start learning
irrelevant
kierować
start learning
manage
pewny
To pewne.
start learning
certain
It's certain.
potwierdzać
Dzwonię aby potwierdzić spotkanie.
start learning
confirm
I'm calling to confirm the meeting.
świadomy
start learning
aware
zależy
start learning
depends
proces sądowy
start learning
trial
spokojnie
start learning
quietly
wzrost / przyrost
start learning
increase
wytop
start learning
melt
skwar
start learning
scorcher
zależeć
start learning
depend
przyznać
start learning
admit
wiadro
start learning
bucket
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
consider
We'll have to consider all pros and cons.
uderzył
start learning
struck
zbadany
start learning
examined
rana
Twoja rana wkrótce się zagoi i będziesz mógł wrócić do domu.
start learning
wound
Your wound will soon heal and you will be able to go back home.
Szkice
start learning
sketches
wiejski
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
start learning
rural
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
rysowanie
start learning
drawing
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
start learning
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
wątpliwości
start learning
doubts
temat
start learning
topic
zobowiązany
start learning
committed
zawierać
start learning
contain
rzeczywiście
start learning
certainly
Hiszpanie
start learning
spaniards
przerwać
start learning
interrupt
opisać
start learning
describe
surowy
start learning
strict
rurka do nurkowania
start learning
snorkel
otrzymać
start learning
receive
rzadko
start learning
rarely
nierozwiązany
start learning
unsolved
żałować
start learning
regret
oszukać
start learning
deceive
zamożny
Pochodzę z bogatej rodziny.
start learning
wealthy
I come from a wealthy family.
żałować
start learning
regret
niewinny
Oskarżony nie przyznał się do winy (dosł. utrzymywał, że jest niewinny).
start learning
innocent
The defendant pleaded innocent.
uszkodzenie / kontuzja
start learning
injury
szkoda / krzywda
start learning
harm
oszukani
start learning
deceived
upadł
start learning
collapsed
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
start learning
proud
I'm proud of my son.
wyświetlony
start learning
displayed
rozważny / rozważna
start learning
thoughtful
zorganizowany
start learning
organized
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
tanie
start learning
cheap
wpatrywał
start learning
stared
miesięczny
start learning
monthly
powitać
start learning
greet
zbolały
start learning
aching
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
rozdzierający
start learning
excruciating
nastrój
start learning
mood
przerazić
start learning
horrify
gorzki
start learning
bitter
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
start learning
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
nadzieję
start learning
hoping
plotkować
start learning
gossiping
pieczony
start learning
roasted
nieustanny
start learning
incessant
rzeczywiście
start learning
certainly
przepiękny
start learning
exquisite
wycięty
Wycięcie tego wzoru zajęło nam dwa tygodnie.
start learning
carved
It took us two weeks to carve this pattern.
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
dane
start learning
data
pochopny
start learning
hasty
gruntowny
start learning
thorough
temat
Twój email powinien zawierać temat.
start learning
subject
Your email should contain a subject.
niezwłocznie
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
start learning
promptly
Please send your payment promptly.
jasny
Mój pokój jest bardzo jasny.
start learning
bright
My room is very bright.
nowszy
start learning
later
recenzja
Właśnie przeczytałem recenzje najnowszego produktu.
start learning
review
I've just read the review of the newest product.
pewny
To pewne.
start learning
certain
It's certain.
Ogłoszenia
start learning
ads
mądrzejszy
start learning
wiser
często
start learning
frequently
częsty
Częste zmiany na stanowisku prezesa nie są dobre dla firmy.
start learning
frequent
Frequent changes on the position of CEO are not beneficial for the company.
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
leczyć
start learning
treat
dobytek
start learning
belongings
częściej
start learning
oftener
szybciej
start learning
quicker
szerszy
start learning
wider
popierać
start learning
encourage
odpady
start learning
waste
środowisko
start learning
environment
polepszyć
start learning
improve
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
start learning
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
ledwo
Tak ciężko trenowałem wczoraj na siłowni, że dziś ledwo się ruszam.
start learning
barely
I worked out so hard at the gym yesterday that today I can barely move.
niesłychanie
start learning
incredibly
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
start learning
quite
The weather is quite nice today.
w złym humorze
start learning
grumpy
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
zatłoczone
start learning
crowded
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
ciszej
start learning
quieter
najmniej
start learning
least
o niskiej zawartości tłuszczu
start learning
low-fat
wina
To nie jest nasza wina.
start learning
fault
It's not our fault.
informacja turystyczna
start learning
tourist information
schroniska
start learning
Shelters
mapy górskie
start learning
mountain maps
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
start learning
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
gorszy
Taniej nie znaczy gorzej.
start learning
worse
Cheaper doesn't mean worse.
taki sam / identyczny
start learning
the same
porównawczy
start learning
comparative
porównawczy
start learning
comparative
superlatyw
start learning
superlative
ocena
start learning
rating
otrzymać wynik
start learning
receive a score
środowiskowy
start learning
environmental
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
troska
start learning
concern
odpowiedzialnie
Teraz od niego zależy czy użyje swojej władzy odpowiedzialnie.
start learning
responsibly
Now it's up to him to use the power responsibly.
niższy
start learning
lower
kategoria mieszkaniowa
start learning
housing category
niżej
start learning
lower
najmniej
start learning
least
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
start learning
less
The gallery was less interesting than the concert.
ogólny
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
start learning
overall
His overall score was quite high.
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
zawierać
start learning
contain
dogodny
start learning
convenient
zanieczyszczone
start learning
polluted
koliber
start learning
hummingbird
mniej
start learning
fewer
zamiast
Zaprosił ją zamiast mnie.
start learning
instead
He invited her instead of me.
między
start learning
among
podnieść
start learning
raise
rzeczywiście
start learning
certainly
pióro
start learning
feather
lekki
Wolę jeść lekkie posiłki.
start learning
light
I prefer eating light meals.
wysokim obcasie
start learning
high heeled
ilość miejsc
start learning
number of seats
komfort jazdy
start learning
driving comfort
kopalnia
start learning
mine
środowisko naturalne
start learning
environment
wybór
To trudny wybór.
start learning
choice
It's a tough choice to make.
tańszy
Musieliśmy kupić tańszy sprzęt.
start learning
cheaper
We had to buy cheaper equipment.
wioślarstwo
start learning
rowing
twardy
Ona jest twardą kobietą.
start learning
tough
She's a tough woman.
zatem
start learning
therefore
Niemniej jednak
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
start learning
nevertheless
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
pozornie
start learning
seemingly
jednakże
start learning
however
mimo
start learning
despite
wobec
start learning
considering
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
start learning
equal
All our employees are equal.
równy
Wszyscy nasi pracownicy są równi.
start learning
equal
All our employees are equal.
podobny / podobna
start learning
similar
spadek koniunktury
start learning
downturn
zdrada
start learning
treason
mniej
start learning
fewer

You must sign in to write a comment