słówka str. 60 i 61

 0    212 flashcards    zanka012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ksiegowa
start learning
Accountant
architekt
start learning
an architect
pracownik banku
start learning
bank clerk
fryzjer męski
start learning
a barber
kasjer
start learning
a cashier
dietetyk
start learning
dietician
reżyser
start learning
director
instruktor nauki jazdy
start learning
driving instructor
redaktor
start learning
an editor
elektryk
start learning
an electrician
inzynier
start learning
engineer
strazak
start learning
firefighter
steward
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
dekorator wnętrz
start learning
an interior designer
dziennikarz
start learning
a journalist
sedzia
start learning
judge
prawnik
start learning
a lawyer
bibliotekarz
start learning
librarian
osoba kierująca ciężarówką
start learning
lorry driver
kierownik
start learning
a manager
prezenterka wiadomosci
start learning
newsreader
osobisty asystent
start learning
personal assistant
farmaceuta
start learning
pharmacist
hydraulik
start learning
a plumber
policjant
start learning
a Police officer
polityk
start learning
a politician
listonosz
start learning
postman
przedstawicielka handlowa
start learning
sales representative
sprzedawca
start learning
a shop assistant
zolnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
a surgeon
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
kelner
start learning
a waiter
tworca stron internetowych
start learning
webmaster
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
a beautician
ksiegowa
start learning
bookkeeper
murarz
start learning
bricklayer
stolarz
start learning
a carpenter
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
autorka tekstó reklamowych
start learning
copywriter
kwiaciarz
start learning
florist
lekarz
start learning
physician
notariusz
start learning
solicitor
krawiec
start learning
tailor
poborca podatkowy
start learning
tax collector
terapeuta
start learning
therapist
ambitna
start learning
challenging
jako wolny strzelec
start learning
freelance
fizyczna
start learning
manual
motywujaca
start learning
motivating
monotonia, schematyczna
start learning
repetitive
niestawiajaca wymagan
start learning
undemanding
nieplatna
start learning
unpaid
dobrowolna
start learning
voluntary
spokojny, niewymagajacy
start learning
cushy
bez perspektyw
start learning
dead-end
robiący wrażenie
start learning
glamourous
Na wysokim stanowisku
start learning
high-powered
nieciekawy, przyziemny
start learning
mundane
dajaca satysfakcje
start learning
rewarding
ubiegać się o cos
start learning
apply for sth
zarządzać kims
start learning
be in charge od sb
utrzymywać się z czegoś
start learning
do stu for a living
zarabiać na życie jako ktos
start learning
make a living as sb
brać na siebie za dużo obowiazkow
start learning
take on too much work
odrzucać kogoś
start learning
turn somebody down
pracować w firmie
start learning
to work for a company
pracować w branży turystycznej
start learning
work in the tourism industry
pracować pod presją
start learning
to work under pressure
pracować za pomocą czegoś/ używając czegoś
start learning
work with something / using something
być źle oplacanym
start learning
be badly paid
mieć wolne w pracy
start learning
be off work
mieć niezłą pensje
start learning
be on a pretty a good salary
nie miec pracy
start learning
be out of work
mieć dobrą dniówkę
start learning
be paid good wages
praca tymczasowa
start learning
casual work
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
to climb the career ladder
kolega z pracy
start learning
colleague
pracować w nadgodzinach
start learning
do overtime
jeździć samochodem służbowym
start learning
drive a company car
dobrze/przyzwoicie zarabiać
start learning
earn a good / decent salary
praca w pelnym wymiarze godzin
start learning
full-time job
dostać premie
start learning
get a bonuses
dostac podwyżkę
start learning
get a Pay rise
dostać awans
start learning
to get promoted
dostać trzygodniowy płatny urlop
start learning
get a three-week paid holiday
mieć szansę na awans
start learning
have the chance of promotion
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time job
dodatkowe korzyści
start learning
perks
praca na stałe
start learning
permanent job
odejść z pracy
start learning
quit A job
stała, stabilna praca
start learning
stable work
przejsc na wczesniejsza emeryture
start learning
take early retirement
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime
pracować do późna
start learning
work Long hours
pracować na zmiany
start learning
to work shifts
wypracować sobie pozycję
start learning
work tour way up
być przytoczony czymś
start learning
be bogged Down in sth
być do czegoś stworzony
start learning
be cut out for sth
być w ciągłym biegu
start learning
be on The go
mieć dużo czegoś na głowie
start learning
be snowed under with sth
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
zajmować się papierową robota
start learning
do paperwork
zelżeć
start learning
ease off
stawiać czemuś czoła
start learning
face up to something
wręczyć wymowienie
start learning
hand in your notice
doświadczenie zawodowe
start learning
job record
rzucić cos
start learning
pack sth in
pomijać kogoś
start learning
pass sb over
obciążać kogoś praca
start learning
rush sb off their feet
harować nad czyms
start learning
slog a away at sth
składać, przedstawiać
start learning
submit
wziąć wolne z powodu choroby
start learning
take Time off sick
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować pod presją czasu
start learning
work to tight deadlines
zalaczyc cv
start learning
attach cv
zostac przyjętym do pracy
start learning
be accepted for job
zostac wyrzuconym z pracy
start learning
be fired
być na zasiłku
start learning
to be on the dole
zostac odrzuconym
start learning
be rejected
zostac zamkniętym
start learning
close down
wypełnić
start learning
to fill in
zbankrutować
start learning
go bankrupt
rozpocząć strajk
start learning
go in strike
rozmowa o prace
start learning
interview
robić na kimś dobre wrażenie
start learning
make the right impression to sb
kwalifikacje
start learning
qualifications
referencje, list polecający
start learning
references letter
zwiazek zawodowy
start learning
trade union
płacą, dniówka
start learning
wages
osiagniecie
start learning
achievement
kandydat
start learning
applicant
zgłoszenie
start learning
application
przejść do następnego etapu rekrutacji
start learning
be shortlisted
nadrobić zaległości w pracy
start learning
clear the backlog of work
zdemotywowany
start learning
demotivated
nadający się do zatrudnienia
start learning
employable
osoba poszukująca pracy
start learning
job-seeker
dobra robota oby tak dalej
start learning
keep up the good work
branża, fach
start learning
line of work
nie kiwnac palcem
start learning
never do stroke of work
przepracowany
start learning
overworked
presją w pracy
start learning
pressure of work
pracownik sezonowy
start learning
seasonal worker
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
pracownik instytucji charytatywnej
start learning
charity worker
kasjerka w supermarkecie
start learning
checkout assistant
dostawca, kurier
start learning
delivery boy/girl
osoba zbierające owoce
start learning
fruit picker
praca wakacyjna
start learning
holiday job
ratownik
start learning
a lifeguard
opiekunka na obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
przewodnik
start learning
a tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work
praca weekendowa
start learning
Weekend work
wypróbować cos
start learning
check sth out
znaleźć dla kogoś czas
start learning
fit sb in
Dac sobie dużo czasu
start learning
give oneself planty of time
mieć pustkę w głowie
start learning
go blank
nie mówiąc o czyms
start learning
let alone sth
skontaktowac kogos z kims
start learning
link sb up with sb
podlegać komus
start learning
answer to sb
oklaskiwac kogos
start learning
applaud someone
przekomarzac się
start learning
banter
być dla kogoś korzystnym
start learning
be beneficial to someone
przypominać o czyms
start learning
be reminiscent of sth
przykuwac czyjaś uwage
start learning
catch someone's eye
wynalazek
start learning
contraption
szkodliwy
start learning
detrimental to sb
drzec na myśl o czyms
start learning
dread sth
wprowadzać zasady w zycie
start learning
enforce the rules
naciągany
start learning
far fetched
zostac dibrze przyjetym
start learning
be Down well
pieniężny
start learning
monetary
wzrost czegoś (np. cen, zainteresowania)
start learning
surge in sth
akceptowany
start learning
acceptable
plasowac się w czołówce
start learning
come out on top
wymagający
start learning
demanding
pożądany
start learning
desirable
poświęcić czemuś życie
start learning
devote sb s Life to sth
realizowac swoje pasje
start learning
follow sb s pursuits
być źródłem stresu
start learning
give stress
bezstresowy
start learning
stressless
wykorzystywać cos
start learning
take advantage of sth
mieć pierwszeństwo
start learning
take priority
przyjmowac
start learning
admit
stosować w życiu codziennym
start learning
apply sth to real Life situation
oceniać
start learning
assess
przypisać zadanie
start learning
assign the task
być skutecznym narzędziem
start learning
be an effective tool
dazyc do czegos
start learning
be intern on sth
wyjaśniać
start learning
clarify
wyznawać
start learning
to confess
udowadniać
start learning
demonstrate
podkreślać
start learning
emphasise
przyszli pracownicy
start learning
emplyees to be
oceniać
start learning
evaluate
zyskać wiedze
start learning
gain an insight
zrozumieć, poznać cos
start learning
get the idea of sth
Dac komuś przewagę
start learning
Give an edge
doswiadczenie praktyczne
start learning
hands on experience
wskazywac
start learning
indicate
utrzymywac
start learning
Maintain
wskazywać na cos
start learning
point sth out
odbywane w formie stażu
start learning
realised through internship
wynagrodzenie
start learning
remuneration
zobaczyć na własne oczy
start learning
see for oneself
szukać nowych możliwości
start learning
seek New oppurtunities
zrobić rekonesans
start learning
test the waters

You must sign in to write a comment