słówka nie znane

 0    89 flashcards    lukaszwojenkowski7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
potem
start learning
afterwards
niegrzeczny
start learning
rude
zadowolony
start learning
glad
Czy masz ochotę
start learning
Do you fancy
gatunek
start learning
species
scientist
start learning
scientist
pojawiać się
start learning
to appear
lekko
start learning
slightly
jeszcze bardziej
start learning
even more
prawo
start learning
entitled
uwodzenie
start learning
grooming
twierdzi, że
start learning
argues that
małpy
start learning
apes
gatunek
start learning
species
Zalety
start learning
advantages
zawierać
start learning
to contain
ostrzec
start learning
spot
drapieżnik
start learning
predator
społeczność
start learning
community
udział w czymś
start learning
involved in something
wzajemny
start learning
mutual
składać się z
start learning
to consists in
usuwanie brudu
start learning
removing dirt
futro
start learning
fur
wystawa sklepowa
start learning
display
zostać pociętym na pół
start learning
get sawn in half
ogromny
start learning
huge
reklama
To była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek widziałem.
start learning
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
porządki
start learning
tidies
Księgi finansowe
start learning
Financial records
czasowy / okresowy
start learning
temporary
podstawa
start learning
basis
drobny
start learning
tiny
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
start learning
century
Our company was established in the 19th century.
przez
start learning
over
światło słoneczne
start learning
sunshine
dokumentacja
start learning
records
cieszyć się
start learning
enjoy
pociągający
start learning
appealing
przejście podziemne
start learning
underpass
plac
start learning
square
z widokiem na piękną piaszczystą plażę
start learning
overlooks the lovely Sandy beach
udogodnienia
Zapraszamy gości do korzystania z wszystkich hotelowych udogodnień.
start learning
facilities
Guests are welcome to use all the hotel’s facilities.
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
start learning
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
domowy
start learning
indoor
ogrzewany
start learning
heated
łaźnia parowa
start learning
steam room
Wybrzeże
start learning
The coast
reklama
To była najlepsza reklama, jaką kiedykolwiek widziałem.
start learning
advertisement
It was the best advertisement I've ever seen.
prognoza
start learning
forecast
szt.
start learning
items
Jaka jest ta praca?
start learning
What is this Job like?
pożyczat od kogoś
start learning
borrow
zagranica
start learning
abroad
zawiadomienie
start learning
notice
kogo
Nigdy nie zgadniesz kogo spotkałem dzisiaj rano.
start learning
whom
You will never guess whom I met this morning.
odrębny
start learning
distinct
osoba pochodząca z jakiegoś kraju / posługująca się jakimś językiem jako ojczystym
start learning
native
pomimo czegoś
start learning
despite sth
świadomy
start learning
conscious
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
start learning
effort
I've put a lot of effort into this.
dlatego
start learning
therefore,
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
start learning
even
It has everything, even a tennis court.
całkowicie
Jestem całkowicie wyczerpany.
start learning
completely
I'm completely exhausted.
Nie-tubylcy
start learning
non-natives
przyczyna / powód
start learning
cause
zdawać sobie sprawę z czegoś
start learning
be aware of sth
alokować
start learning
allocate
osiągnięty
start learning
achieved
zasoby, środki
start learning
resources
istota
start learning
being
dopuszczać
start learning
allow
przystosować się
start learning
to adapt
odwołany
start learning
dismissed
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
prawie
start learning
nearly
Rozmowy o
start learning
chatting about
zmienił
Niektóre przepisy powinny zostać zmienione.
start learning
changed
Some laws should be changed.
odzież robocza
start learning
work clothes
Kontynuowano
start learning
Carried on
każda zmiana
start learning
each shift
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
start learning
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
skinął
start learning
nodded
dostać ulotki
start learning
get the leaflets
dopuszczać
start learning
allow
idea narażania społeczeństwa na niebezpieczeństwo
start learning
idea of putting the public in danger
wygłaszać
start learning
deliver
w ten sam sposób
start learning
the same way

You must sign in to write a comment